ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Dalekovod 400kV Lastva – Čevo

cges.me
877views

Projekat 400 kV DV Lastva-Čevo podrazumijeva izgradnju dva dalekovoda2x400 kV I 400 kV dužina oko 35 km kojim bi se TS Lastva povezala na EES Crne Gore uklapaljem u postojeći DV 400 kV Podgorica-Trebinje i povezivanjem sa TS Pljevlja izgradnja dionice DV 400 kV Lastva-Pljevlja od Lastve Grbaljske do Čeva.

Projekat se realizuje uvažavajući obaveze iz Ugovora o koordinaciji projekta povezivanja EES-a Italije i Crne Gore kao i potrebe da prenosna 110 kV mreža ne bude „usko grlo“ u realizaciji planova razvoja kako Primorja tako i sjevera Crne Gore.

Trenutno su u toku građevinski radovi na izgradnji temelja i podizanju stubova dalekovoda. Glavni projekat je revidovan, isporučeno je oko 70% opreme. Glavni izvođač radova je Iberdrola Španija.

Sredinom 2016. godini su otpočeli radovi na iskopu temeljnih jama i izgradnji temelja u reonu oko Čeva. Do kraja godine se očekuje inteziviranje radova na temeljima i početak montaže stubova.

Projekat Lastva-Pljevlja se realizuje uvažavajući obaveze iz Ugovora o koordinaciji projekta povezivanja EES-a Italije i Crne Gore kao i potrebe da prenosna 100 kV mreža ne bude „usko grlo“ u realizaciji planova razvoja kako Primorja tako i sjevera Crne Gore.

Cilj Projekta je izgradnja energetske ingrastrukture na teritoriji Crne Gore koja će obezbijediti uslove za povezivanje EES-a Italije I Crne Gore, smanjiti problem sa isporukome električne energije na prenosnom nivou na primorju Crne Gore, obezbijediti povezivanje na 110 kV naponski nivo TS Žabljak I Brezna I time poboljšati sigurnost napajanja potrošača na sjjeveru Crne Gore. Sve navedeno će učiniti EES Crne Gore stabilnijim i pouzdanijim a takođe će smanjiti uticaj sujednih EES-ova u slučaju velikih poremećaja.

Realizacija Projekta obuhvata sledeće podprojekte:

 • TS 400/110/35 kV Lastva (2×300 MVA);
 • DV 400 i 2x 400 kV DV Lastva-Čevo;
 • DV 400/ 400+110 kV DV Čevo-Pljevlja;

Podprojekat 400 kV DV Lastva-Čevo podrazumijeva izgradnju dva dalekovoda2x400 kV I 400 kV dužina oko 35 km kojim bi se TS Lastva povezala na EES Crne Gore uklapaljem u postojeći DV 400 kV Podgorica-Trebinje i povezivanjem sa TS Pljevlja izgradnja dionice DV 400 kV Lastva-Pljevlja od Lastve Grbaljske do Čeva.

Podprojekat je u završnoj fazi izrade Glavnog projkta a Izvođač radova je Iberdrola Španija.

Glavni benefiti Projekta su:

 • ispunjenje n-1 kriterijuma sigurnosti u slučaju tranzita 500-1000 MW preko pomorskog kabla;
 • pouzdano snabdijevanje potrošnje u primorskom dijelu Crne Gore;
 • poboljšanje naponsko-reaktivnih prilika;
 • priključenje interkonektivne veze Crne Gore i Italije podmorskim kablom;
 • rasterećenje prenosnih kapaciteta ka primorju.
 • poboljšanje naponsko reaktivnih prilika u 400 kV mreži Crne Gore;
 • smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži (kroz veće iskorišćenje 400 kV mreže);
 • omogućenje dvostranog napajanja TS Brezna i TS Žabljak.

Planirana vrijednost ukupnog projketa je oko 105 mil € a planirani završetak je 2016. godina.

slika2.png

 


CBA Indikatori/Projekat
TS 400/110 kV Lastva, 400 kV DV Lastva – Čevo i Čevo – Pljevlja
B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Neisporučena el.energija se procjenjuje na oko 2.13 GWh (zbog neizgradnje TS Lastva)+7.06 GWh (neizgradnja DV 400 kV Lastva-Pljevlja), što godišnje iznosi oko (oko 6.9 mil)
B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

Omogućuje se povezivanje tržišta Italije i JI Evrope sa punim kapacitetom DC kabla 1000 MW čime se povećava dobit proizvođača električne energije
B3.

RES integracija

Omogućava izgradnju TS 400/110/35 kV Brezna na koju se priključuje HE Komarnica (172MW), VE Krnovo (72MW)
B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjenje gubitaka za 52.643 GWh  godišnje (oko 1.621 mil)
B5.

Variranje u emisiji CO (%)

U slučaju izgradnje obnovljivih izvora (172+72 MW) očekuje se smanjenje angažovanja termo jedinica i smanjenje CO2
B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Ovaj projekat značajno podiže tehničku otpornost sistema i pri većim poremećajima (npr. ispad 400 kV postrojenja u TS Podgorica 2 ili ispadi u 110 kV mreži na primorju). DV 400 kV Lastva – Pljevlja omogućava maksimalnu isporuku na kablu ka Italiji. Zatvaranje prstena u 400 kV mreži podiže sigurnost rada sistema i rješava dosadašnje probleme paralelnog rada 400 kV i 220 kV mreže.
B7.

Fleksibilnost

I bez punog iskorišćenja kabla povećava se sigurnost snabdijevanja i rada sistema. Realizuje se cilj iz Strategije, zatvaranje 400 kV prstena u Crnoj Gori. Projekat je fleksibilan jer zadržava svoje benefite u različitim scenarijima razvoja prenosne mreže
Kapacitet prenosne mreže (GTC) Povećava se vrijednost za oko 500 MW

izvor: cges.me

Leave a Response