SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Bulevar prema Tuzima dobiće biciklističke staze, trotoare i novo zelenilo

Foto: Glavni grad
342views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je javni poziv za izvođenje preostalih radova na Bulevaru prema Tuzima čija procijenjena vrijednost iznosi 579.043,64 eura bez PDV-a. Na ovaj način nedavno sagrađeni bulevar dobiće biciklističke staze, trotoare i novo zelenilo.

Radovi obuhvataju saobraćajno – građevinski segment, postavljanje nove saobraćajne signalizacije, elektroinstalacije slabe struje, TK kanalizaciju, kao i ugradnju sistema za navodnjavanje i pejzažnu arhitekturu.

Ponude se mogu dostavljati radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 28.12.2020. godine do 13 sati, neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica; ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  28.12.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE

Leave a Response