ENERGETIKA - IZVOĐENJE

CEDIS: U mrežu u Beranama uloženo više od 7,7 miliona eura

Foto: CEDIS
410views

Više od 7,7 miliona eura uloženo je u posljednje četiri godine u distributivnu mrežu Berana, saopšteno je Dnevnim novinama u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

Najviše novca, kako su kazali u CEDIS-u, tačnije oko četiri i po miliona eura, izdvojeno je za ugradnju novih elektronskih brojila i rekonstrukciju niskonaponske mreže.

“U Beranama je ugrađeno oko15.000 elektronskih brojila, a kroz treću fazu projekta rekonstruisano je 38 trafo-stanica”, naveli su u kompaniji.

Predstavnici CEDIS-a su rekli da je za četiri godine u beransku primarnu i sekundarnu mrežu uloženo 211.000 eura.

“Najznačajnija investicija na primarnoj mreži je zamjena transformatora u trafo-stanici 35/10 kV ‘Berane Centar, u šta je investirano više od 109.000 eura. U okviru sekundarne mreže realizovana su četiri projekta vrijedna 102.000 eura, među kojima su rekonstrukcije trafo-stanica ‘Dolac’ i ‘Luge 3′”, ukazali su u CEDIS-u, dodajući da će se ove godine raditi na 11 investicionih projekata vrijednih oko 1,9 miliona eura.

Modernizacija distributivne mreže i objekata, kako su istakli, realizuje se fazno.

“Prva faza podrazumijevala je paralelno razvijanje projekata čiji je cilj modernizacija mjerenja u sistemu kroz ugradnju elektronskih brojila, kao i projekte izgradnje i razvoja primarne mreže. Nakon toga, stvorili su se uslovi za revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže, a akcenat je stavljen na seosko područje, posebno opština na sjeveru”, istakli su u CEDIS-u.

Obnovom i unapređenjem elektroenergetske mreže u selima, kako su objasnili u CEDIS-u, pored kvalitetnijeg, stabilnijeg i sigurnijeg napajanja, stvaraju se uslovi za priključenje novih objekata i otvaraju mogućnosti za ruralni razvoj i ljepši i dinamičniji život seoskog stanovništva.

“Prvi radovi na revitalizaciji upravo su počeli na dalekovodu ‘Dolac, koji je dugačak oko 59 kilometara, a sa kojeg se napaja oko 3.300 mjernih mjesta”, rekli su u CEDIS-u, dodajući da su taj dalekovod revitalizovali eksterni izvođači, dok su na “Lugama” radili zaposleni CEDIS-a iz Sektora održavanja.

U ovogodišnjem planu za revitalizaciju je i dalekovod “Budimlja”.

Predstavnici CEDIS-a su naveli da je u Beranama u taj projekat uloženo 2,4 miliona eura, od čega za revitalizaciju niskonaponske mreže više od 520.000 eura, oko milion i po za revitalizaciju dalekovoda i oko 380.000 eura za revitalizaciju stubnih starostanica 10/0,4 kV.

Zamijenjeno je 906 stubova, od čega434 na dalekovodu “Dolac” i 472 na dalekovodu “Luge”.

Promijenjeni su i izolatori, užad, niskonaponski ormari, Sn blokovi, VN osigurači, rastavni osigurači. Revitalizovane su i 43 trafo-stanice 10/0,4 kV. Od toga 33 na dalekovodu “Dolac” i njih deset na dalekovodu “Luge”.

“To je značajno uticalo na pouzdanost i kvalitet napajanja korisnika električnom energijom. Na otcjepnim mjestima su ugrađeni rastavljači, što je znatno umanjilo prekide i omogućilo lakše lociranje kvarova”, ukazali su u CEDIS-u.

Kako dodaju, prošle godine je 24 odsto manje neplaniranih prekida na 35, 10 i 0,4 kV nego 2018. godine, dok su u poređenju sa 2019. za 15 odsto manji.

“AMM projekat, revitalizacija, investiciona ulaganja, ali i preventivno održavanje mreže i objekata su doveli do smanjenja prekida u napajanju, a naš cilj je da ih svedemo na minimum. Nažalost, postoje situacije, koje su van naše kontrole, a odnose se na vremenske nepogode, olujni vjetar i snijeg, koji su izuzetno nepovoljni po mrežu, dovode do formiranja leda na provodnicima, čija težina prevazilazi projektovane limite i uz jak vjetar dovodi do kidanja mreže i rušenja stubova” naveli su u CEDIS-u.

U takvim uslovima, kako su kazali u kompaniji, teško je da se mogu izbjeći kvarovi na nadzemnim vodovima, bez obzira na sve preduzeto.

“U Beranama smo krajem decembra i početkom januare ovakve kvarove uspjeli da saniramo u najkraćem mogućem roku”, kazali su predstavnici CEDIS-a.

Oni su naglasili da zaposleni u Sektoru održavanja u kontinuitetu rade na preventivnom održavanju mreže i saniranju kvarova, koji su dosta često izazvani aktivnostima trećih osoba ili vremenskim nepogodama, ali i rješavanju zahtjeva korisnika.

“Prema planu održavanja za ovu godinu u Beranama izvodiće se, između ostalog, radovi na dalekovodu 10kV ‘Budimlja’, niskonaponskoj mreži ‘Mašte 2, ‘Hotel Buče-Ribnjak, ‘Ranč’, kao i na revitalizaciji 22 stubne trafo-stanice”, kazali su u CEDIS-u.

Cilj je, kako ističu, sigurnije, pouzdanije i kvalitetnije napajanje električnom energijom korisnika, uz prekide koji su svedeni na minimum, kao i stvaranje infrastrukturnih preduslova za priključenje novih korisnika i privredni razvoj posebno ruralnog područja.

“Sa aktivnostima koje su usmjerene na realizaciju ovih ciljeva ćemo nastaviti”, zaključili su u CEDIS-u.

SVAKODNEVNO ODRŽAVANJE

U CEDIS-u ističu da njihovi zaposleni svakodnevno održavaju mrežu i objekte i brižljivo planiraju dalji razvoj beranskog elektrodistributivnog sistema koji čine trafo-stanice 35/10kV “Berane centar”, “Rudeš” i “Polica”, koja napaja i Petnjicu, 160 trafo-stanica naponskog nivoa 10/0,4kV, kao i skoro 140 kilometara 35 kV i 10 kV nadzemnih vodova i oko 75 kilometara podzemnih vodova 35 kV i 10 kV, a sa kojih se napaja skoro 24.000 mjernih mjesta.

Izvor: Dnevne novine