ENERGETIKA - IZVOĐENJE

CEDIS u Pljevlja za četiri godine uložio 3,7 miliona eura

553views

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) od 2017. do kraja prošle godine uložio je u Pljevlja oko 3,7 miliona eura, saopšteno je Dnevnim novinama iz kompanije.

Od toga, kako su kazali, u izmještanje i instalaciju brojila, kao i sistem za daljinsko očitavanje i upravljanje, uz rekonstrukciju niskonaponske mreže, investirano je 1,15 miliona eura.

“U izmještanje elektroenergetske infrastrukture na putevima uloženo je više od 45.000 eura, dok je kroz ostale pojedinačne investicije investirano skoro 600.000 eura”, rekli su predstavnici CEDIS-a.

Oni su naveli i da je do kraja prošle godine najviše novca, oko 1,3 miliona eura, izdvojeno za revitalizaciju srednjenaponske i niskonaponske mreže.

“Za revitalizaciju 10 kV dalekovoda “Boljanići”, “Komini” i “Višnjica” izdvojeno je oko 681.000 eura, dok je za revitalizaciju niskonaponskih mreža i stubnih trafo-stanica utrošeno više od 538.000″, precizirali su u kompaniji.

U CEDlS-u su kazali da su u Pljevljima ugrađena 10.872 nova, multifunkcionalna brojila, čime je pokriveno više od 65,55 odsto odsto konzuma.

“Projekat je, pored zamjene starih brojila savremenim-pametnimi izmještanja mjernih mjesta, obuhvatio i aktivnosti na rekonstrukciji niskonaponske mreže. Projekat je u najvećoj mjeri doprinio znatnom smanjenju gubitaka električne energije u distributivnom sistemu. Tako su gubici na mreži u pljevaljskoj opštini smanjeni sa 17 odstou 2012. godini na 9,67 odsto na kraju prethodne godine”, istakli su u CEDIS-u.

U energetskom preduzeću navode i da je u mrežu uloženo oko 600.000 eura.

“U primarnu mrežu je od toga iznosa uloženo više od 403.000, dok je u sekundarnu uloženo oko 195.000. Zamijenjena su dva transformatora u trafo-stanici 35/10 kV ‘Guke’ i po jedan u trafo-stanicama ‘Gradac’ ‘Mataruge’, ‘Odžak’ i ‘Kosanica’. Završena je i izgradnja dalekovoda 35 kV ‘Priključni 35 kV na TS 35/10 kV Odžak U laz-Izlazi za koju je izdvojeno više od 88.000 eura”, ukazali su predstavnici CEDIS-a.

Prema njihovim riječima, prošle godine su u Pljevljima počeli radove vrijedne više od 570.000 eura.

Oni su naveli i da će sigurnije napajanje dobiti oko 800 korisnika distributivne mreže.

“Osim toga, kroz tekuće održavanje, planirana je zamjena dotrajalih stubova, provodnika i ovjesne opreme na 10 kV dalekovodima: ‘Šumani l’, ‘Borovica-Kakmuže’’

U CEDIS-u su naveli da se u narednom periodu stvaraju uslovi za bolje naponske prilike za oko 160 korisnika ruralnog područja kroz revitalizaciju niskonaponske mreže “Male Krče”, “Kosanica” i “Potoci”.

“Kroz tekuće održavanje planirana je zamjena opreme na kula-trafostanicama ‘Cerovci’, ‘Šljuke’ i ‘Kosanica’. Planirana vrijednost radova i materijala na navedenim objektima je oko 350.000 eura”, rekli su u CEDIS-u, dodajući da se u prethodne četiri godine u poslove tekućeg i havarijskog održavanja, kao i rješavanje prigovora korisnika utrošilo više od 600.000 eura.

U kompaniji su istakli da na probijanje rokova utiču visoke šume i rastinje, kao i nepristupačni tereni tokom zime.

“To otežava dolazak na mjesto kvara i njegovo otklanjanje”, ukazali su u CEDIS-u, dodajući da se, ipak, većina radovi završi u najavljeno vrijeme.

Problem, kako su dodali, predstavlja i tenderska procedura, žalbe ili nepostojanje planske dokumentacije, kao i sporovi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

“Nadamo se da ćemo u narednom periodu imati manje takvih situacija, jer to ne ide u prilog nikome. Kvalitet i pouzdanost distribucije električne energije koji u potpunosti zadovoljavaju potrebe, očekivanja i zahtjeve korisnika su prioriteti svih aktivnosti CEDlS-a”, zaključili su u toj kompaniji.

Izvor: CdM