ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Dalekovod 400kV Čevo – Pljevlja

cges.me
739views

Projekat 400 kV DV Čevo-Pljevlja podrazumijeva izgradnju dionice 400 kV dalekovoda od Čeva do Pljevalja dužine oko 115 km od čega je dvosistemska (400 + 110 kV) na dijelu od Brezne do Kosanice u dužini od 40 km. Kroz ovaj projekat je planirano povezivanje na 110 kV naponskom nivou TS Brezna i TS Žabljak. Projekat se realizuje uvažavajući obaveze iz Ugovora o koordinaciji projekta povezivanja EES-a Italije i Crne Gore kao i potrebe da prenosna 110 kV mreža ne bude „usko grlo“ u realizaciji planova razvoja kako Primorja tako i sjevera Crne Gore.

Slika1

Izvode se građevinski radovi na izradi pristupnih puteva i temelja kao i montaža stubova na dionici Čevo–Brezna-Njegovuđa.

Sprovode se aktivnosti na obezbjeđenju uslova za izvođenje radova na ostalim dionicama (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa…). Izvršena je isporuka  oko 50% opreme potrebne za izvođenje radova (stubovi, izolatori, užad…).

Izvođač radova je konzorcijum Energoinvest/Energomontaža.

Cilj Projekta je izgradnja energetske ingrastrukture na teritoriji Crne Gore koja će obezbijediti uslove za povezivanje EES-a Italije I Crne Gore, smanjiti problem sa isporukome električne energije na prenosnom nivou na primorju Crne Gore, obezbijediti povezivanje na 110 kV naponski nivo TS Žabljak I Brezna I time poboljšati sigurnost napajanja potrošača na sjjeveru Crne Gore.

Sve navedeno će učiniti EES Crne Gore stabilnijim i pouzdanijim a takođe će smanjiti uticaj sujednih EES-ova u slučaju velikih poremećaja.

Realizacija Projekta obuhvata sledeće podprojekte:

 • TS 400/110/35 kV Lastva (2×300 MVA);
 • DV 400 i 2x 400 kV DV Lastva-Čevo;
 • DV 400/ 400+110 kV DV Čevo-Pljevlja;

Glavni benefiti Projekta su:

 • ispunjenje n-1 kriterijuma sigurnosti u slučaju tranzita 500-1000 MW preko pomorskog kabla;
 • pouzdano snabdijevanje potrošnje u primorskom dijelu Crne Gore;
 • poboljšanje naponsko-reaktivnih prilika;
 • priključenje interkonektivne veze Crne Gore i Italije podmorskim kablom;
 • rasterećenje prenosnih kapaciteta ka primorju.
 • poboljšanje naponsko reaktivnih prilika u 400 kV mreži Crne Gore;
 • smanjenje gubitaka u prenosnoj mreži (kroz veće iskorišćenje 400 kV mreže);
 • omogućenje dvostranog napajanja TS Brezna i TS Žabljak.

Planirana vrijednost ukupnog projketa je oko 105 mil €.

slika3.png


CBA Indikatori/Projekat
TS 400/110 kV Lastva, 400 kV DV Lastva – Čevo i Čevo – Pljevlja
B1.

Poboljšana sigurnost snadbevanja

Neisporučena el.energija se procjenjuje na oko 2.13 GWh (zbog neizgradnje TS Lastva)+7.06 GWh (neizgradnja DV 400 kV Lastva-Pljevlja), što godišnje iznosi oko (oko 6.9 mil)
B2.

Društvena i ekonomska dobrobit (mil€)

Omogućuje se povezivanje tržišta Italije i JI Evrope sa punim kapacitetom DC kabla 1000 MW čime se povećava dobit proizvođača električne energije
B3.

RES integracija

Omogućava izgradnju TS 400/110/35 kV Brezna na koju se priključuje HE Komarnica (172MW), VE Krnovo (72MW)
B4.

Variranje u gubicima (GWh)

Smanjenje gubitaka za 52.643 GWh  godišnje (oko 1.621 mil)
B5.

Variranje u emisiji CO (%)

U slučaju izgradnje obnovljivih izvora (172+72 MW) očekuje se smanjenje angažovanja termo jedinica i smanjenje CO2
B6.

Tehnička otpornost /Bezbijednost sistema

Ovaj projekat značajno podiže tehničku otpornost sistema i pri većim poremećajima (npr. ispad 400 kV postrojenja u TS Podgorica 2 ili ispadi u 110 kV mreži na primorju). DV 400 kV Lastva – Pljevlja omogućava maksimalnu isporuku na kablu ka Italiji. Zatvaranje prstena u 400 kV mreži podiže sigurnost rada sistema i rješava dosadašnje probleme paralelnog rada 400 kV i 220 kV mreže.
B7.

Fleksibilnost

I bez punog iskorišćenja kabla povećava se sigurnost snabdijevanja i rada sistema. Realizuje se cilj iz Strategije, zatvaranje 400 kV prstena u Crnoj Gori. Projekat je fleksibilan jer zadržava svoje benefite u različitim scenarijima razvoja prenosne mreže
Kapacitet prenosne mreže (GTC) Povećava se vrijednost za oko 500 MW

Leave a Response