ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Energetski kabal od Klinaca do Arze biće položen za više od mjesec

Foto: Radio Jadran
541views

Postavljanje elektro kabla na dionici Klinci Arza koje će strujom snabdijevati ostrvo Lastavica i budući rizort kao i dio naselja na Luštici, trebalo bi da bude okončano za nešto više od mjesec, ukoliko ne bude bilo situacija koje ometaju, onemogućavaju ili spriječavaju izvođenje radova. To je Radiju Jadran saopšteno iz komapnije CEDIS nakon niza pritužbi mještana Luštice na kašnjenje radova.

Navode da se izvođač, budvanski Elektro tim, pri samom početku susrijetao sa negodovanjem jednog broja mještana, o čemu je informisao CEDIS. Mještani su se takođe žalili i Opštini Herceg Novi, zbog čega je organizovan zajednički sastanak i sa predstavnicima Mjesne zajednice.

„Predstvanicima mještana na sastanku je objašnjeno da se kabal ne polaže samo za napajanje ostrva Mamula, kako su oni mislili i zbog čega su bili nezadovoljni, već da je to krajnja tačka kabla, te da je predviđeno da se kabal koristi i za buduće potrebe cjelokupnog područja kroz koji prolazi. Na sastanku su im razjašnjene nedoumice, nakon čega smo naišli na razumijevanje i podršku investicije koja će im donijeti benefite u napajanju električnom energijom“, tvrde u CEDISu.

Dodaju da su u prevazilaženju problema u komuniakciji sa mještanima imali jako dobru saradnju sa predstavnicima Opštine koji su bili prilično kooperativni.

Objašnjavaju da je početak radova kasnio zbog nesporazuma koji je nastao između Opštine Herceg Novi i CEDIS-a vezano za uplatu sredstava depozita za osiguranje vraćanja terena u prvobitno stanje, jer je kod Opštine bio dio sredstava depozita iz drugog projekta koja je trebalo da vrati CEDIS-u, a koji je približno istog iznosa kao iznos depozita za projekat polaganja kabla na dionici Klinci-Arza:

„Radovi su krenuli nakon razjašnjenja, ali radovi ne kasne shodno ugovoru koji je potpisan sa izvođačem“, tvrde u CEDISu.

Postojala je, kako ističu, dobra volja da se radovi ubrzaju, kako bi se izašlo u susret mještanima, a radovi završe prije ugovorenog roka:

„Međutim, bilo je dana sa lošim vremenskim prilikama zbog kojih su se radovi morali odložiti, uz veliko gubljenje vremena zbog zahtjeva mještana koji insistiraju na uklanjanju mašina sa mjesta izvođenja dok se radovi izvode kako bi prošli motornim vozilima i pored činjenice da postoje i drugi putevi. Tu je došlo do izvjesnog usporavanja radova u odnosu na načelni dogovor sa mještanima. Naglašavamo da je teškim mašinama potrebno dosta vremena da se ponovo dovedu u radni položaj“, navode u CEDIS-u.

Teren na kojem se izvode radovi je veoma zahtjevan , jer se radi o tvrdom kamenu, a problem predstavlja često pomijeranje mašina za iskop van radnog položaja i samim tim prekidanje radova:

„Bitno je istaći da je za dovođenje već iskopanih dionica kablovske trase potrebno, kao završni sloj, postavljanje asfalta. Kako se radi o malim količinama asfalta, asfaltne baze prvo sakupe dovoljnu količinu narudžbi, pa tek onda kreću sa isporukama, te iz tog razloga već odrađene dionice nijesu asfaltirane, što će se uraditi jer je predviđeno projektom“, saopštili su nam u CEDIS-u.

Radio Jadran još čeka povratnu informaciju iz Opštine Herceg Novi.

Vrijednost radova polaganja kabla iz trafostanice u Klincima do Arze je 430 hiljada eura. Tim kablom će se napajati dobar dio postojećih potrošača prema Zambelićima, Begovićima, budući investitori.

Hercegnovski dio Luštice se do izgradnje trafostanice u Klincima napajao starim vojnim dalekovom, izgrađenim prije više od 50 godina.

Izvor: Radio Jadran