SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Glavni grad će u rekonstrukciju drugog dijela Hercegovačke ulice uložiti preko pola miliona eura

PG BIRO
393views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice  objavila je javni  poziv za rekonstrukciju drugog dijela Hercegovačke ulice, od Ulice Slobode do Ulice Marka Miljanova vrijednosti 530.000 eura.

Radovi na rekonstrukciji navedene saobraćajnice obuhvataju izgradnju nove putne i saobraćajne infrastrukture, ugradnju hidrotehničkih instalacija, instlaacija jake struje, tk kanalizaciju i novu javnu rasvjetu, a rok za izvođenje je 180 dana od uvođenja izvođača radova u posao.

Ponude se mogu podnijeti neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 29.01. 2021. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  29.01.2021. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Radovi na rekonstrukciji navedene saobraćajnice obuhvataju izgradnju nove putne  i saobraćajne infrastrukture, ugradnju hidrotehničkih instalacija, instlaacija jake struje, tk kanalizaciju i novu javnu rasvjetu.

izvor: PG BIRO

Leave a Response