GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Glavni grad ulaže 900.000 eura u rekonstrukciju Ulice Husinjskih rudara na Koniku

297views

Agencija za izgradnju i razvoj Pogorice raspisala je javni poziv za rekonstrukciju Ulice Husinjskih rudara na Koniku za koji je Glavni grad opredijelio oko 900.000 eura.

Radovi na rekonstrukciji ove saobraćajnice, koja je jedna od najznačajnijih i najfrekventnijih u ovom dijelu grada, podrazumijevaju izgradnju potpuno nove podzemne infrastrukture – građevinske radove, ugradnju saobraćajne signalizacije i opreme, hidrotehničkih instalacija, elektro instalacija, tk kanalizacije, kao i novu javnu rasvjetu.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 07.04.2021. godine do 09 sati, kada će se održati otvaranje ponuda.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A, Podgorica radnim danima od 09 do 15 sati, zaključno sa danom 07.04.2021. godine do 09 sati.

Izvor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice