PLANIRANJE PROSTORA

Gradi se kompleks u Čanju vrijedan 77 miliona eura

383views

lada Crne Gore objelodanila je juče detalje projekta gradnje ekskluzivnog kompleksa u Čanju, prema kojima je vrijednost tog objekta 77 miliona eura, a investitor će u okviru kompleksa otvoriti čak 241 radno mjesto.

Investitor projekta je kompanija “Amma Resort” sa sjedištem u Podgorici, a krajnji vlasnik te kompanije je Čelebić grupa biznismena Tomislava Čelebića.

Vlada je, po prirodi stvari, uvrstila ovaj projekat u Listu razvojnih i potpuno objelodanila sve podatke vezane za ovaj izuzetno značajni projekat. Čak je objavljeno u kom roku će se isplatiti ovaj projekat. Ovaj projekat se i ranije pominjao, ali bez detaljnih podataka.

Prema dokumentu Vlade, Amma Resort sa sjedištem u Podgorici je u oktobru dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma prijavu na Javni poziv, sa pratećom dokumentacijom: Biznis plan, Revidovani glavni projekat, osnivački akti i ostala dokumentaciju od značaja za projekat, br. 16-89/130 od 2.11.2020. godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izvršilo je analizu dostavljene dokumentacije u odnosu na kriterijume iz Odluke i Javnog poziva.

“Ističemo da je u dostavljenoj dokumentaciji, između ostalog, navedeno da je planirana investicija u izgradnju hotelskog kompleksa Amma Resort, po mješovitom modelu poslovanja, sa pet zvjezdica u Čanju. Hotelski kompleks je ukupnog kapaciteta 483 smještajne jedinice, od čega u samom hotelu 241 smještajna jedinica, a u osam luksuznih objekata vila još 242 smještajne jedinice'” navodi se u Informaciji.

Predračunska vrijednost kompletne investicije iznosi 77,01 miliona eura sa PDV-om, od čega investicija u sami hotel iznosi 41,22 miliona, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 241 radno mjesto.

U cilju potvrde raspoloživosti finansijskih sredstava za realizaciju projekta, podnosilac prijave je dostavio korporativnu garanciju izdatu od preduzeća Čelebić d.o.o., kao osnivača d.o.o. Amma Resort, u iznosu od 15 miliona eura u korist Vlade Crne Gore.

“Predmetnom garancijom se garantuje realizacija planirane investicije iz dinamičkog plana investicije, Biznis plana i Revidovanog glavnog projekta”, saopštila je Vlada.

U dokumentaciji je dostavljena i prijava građenja za hotelski kompeks od 16.10.2020. godine s tim u vezi, dostavljen je i Zapisnik o inspekcijskom nadzoru od 30.10.2020. godine po predmetnoj prijavi građenja.

U predmetnom zapisniku je konstatovano da je prijava dostavljena u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji.

Leave a Response