GRADSKI SISTEMIPLANIRANJE PROSTORA

Herceg Novi: Trotoar i za ulicu Orjenski bataljon

Izvor: Radio Jadran
616views

Opština Herceg Novi objavila je tender za adaptaciju trotoara u ulici Orjenski bataljon, za koji je predviđeno 25 hiljada eura.

Adaptacija trotoara radi se prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog. Zbog specifičnosti lokacije i stanja na terenu, trasa je podijeljena u tri segmenta.

Adaptacija trotoara, kako je objašnjeno u dokumentaciji, radiće se od uzbrdice u ulici Orjenski bataljon do marketa IDEA.

Prvi segment obuhvata dio od uzbrdice do raskrsnice sa Banjalučkom ulicom. Ukupna dužina ove dionice je 95 m. Postojeća ploča trotoara na ovom dijelu je kompletno ulegla i ispucala, pa je konstatovano da je trotoar potpuno neupotrebljiv za pješačku komunikaciju. Na tom dijelu biće uklonjene postojeće ploče trotoara i ivičnjaci a novi će biti nivelisani u nivou ulice. Biće saniran i odvaljeni dio trotoara na mjestu bivšeg duba, gdje je sada rupa ograđena zaštitnom trakom. Biće postavljena i nova ograda i zavarena na postojeću.

Drugi segment obuhvata dio od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do stepeništa. Ukupna dužina ove trase je 87 m. Na ovom dijelu ploča trotoara je u boljem stanju i samo je djelimično ispucala na određenim mjestima. Projektom je predviđeno vađenje postojećih ivičnjaka sa ugradnjom novih koji će biti postavljeni visočije od trenutnih, a preko postojeće ploče trotoara potrebno je uraditi novu. Dio trotoara kod stepeništa koji je u lošem stanju biće uklonjen i urađen novi. Projektom je predviđena izrada ukrasne trake od kamenih oblutaka utapanjem u svjež beton.

Treći segment uređenja je od stepeništa do marketa IDEA. Na tom dijelu potrebna je djelimična sanacija. Novi ivičnjaci biće nivelisani u nivou ulice, uz postavljanje novih ploča trotoara gdje je neophodno. Biće takođe urađena ukrasna traka od oblutaka u betonu. Ograda će biti prefarbana novim slojem boje.

Rok za završetak radova je 25 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Garantni rok za izvedene radove je dvije godine.

Ponude se do 29. decembra mogu dostavljati direktno na Građanskom birou Opštine ili elektronskim putem na adresu [email protected] .

Izvor: Radio Jadran

Leave a Response