GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Intenzivirani radovi na rekonstrukciji dvije ulice u Staroj varoši (VIDEO)

Foto: PG BIRO
250views

Cijeneći ljepotu i značaj koji Stara varoš kao istinski simbol Podgorice ima, Glavni grad je realizovao čitav niz projekata i akcija u cilju oživljavanja ovog starog gradskog jezgra. Nakon što su ulice Gojka Radonjića, Predgrad, Keše Đurovića i Braće Zlatičanin dobile novi izgled, započeti su radovi na rekonstrukciji ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića i radovi na pomenutim saobraćajnicama su u toku.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Srđan Raičević, istakao je da radovi u ulicama Sava Lubarde i Spasa Nikolića teku planiranom dinamikom, te da su u prethodnom periodu riješeni problemi koji su usporavali izvođenje radova.

“Nalazimo se na raskrsnici ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića, gdje je u toku rekonstrukcija ove dvije saobraćajnice na ukupnoj dužini od 285 metara. Saobraćajnice se rade u postojećim gabaritima i ukupna vrijednost radova je oko 250.000 eura. Građani će dobiti potpuno novu vodovodnu instalaciju, atmosfersku i tk kanalizaciju, kao i novu rasvjetu.”, podsjetio je Raičević.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice je kazao da se radovi u ovom trenutku odvijaju zadovoljavajućom dinamikom, te sugrađanima objasnio zbog čega to nije bio slučaj dvadesetak dana unazad.

“Jedan od razloga zbog kojeg je izvođenje radova u jednom trenutku bilo usporeno jesu veoma uske ulice kojima se ne može prići teškom mehanizacijom. Istovremeno, postoji veliki broj nelegalnih priključaka koji nijesu bili evidentirani u katastru instalacija.”, objasnio je Raičević i naveo da je i nekoliko snopova visokonaponskih kablova podrazumijevalo da se u tom dijelu radi ručni iskop, što je dodatno usporilo radove.

Kako zatečeno stanje na terenu nije u potpunosti odgovaralo onome što je pojektom predviđeno, pomenute okolnosti iziskivale su i, u jednom dijelu, promjenu projektne dokumentacije.

“Takođe, prilikom izvođenja radova naišli smo na par nelegalno izgrađenih ograda, što je, u komunikaciji sa građanima, na kraju uspješno riješeno.”, kazao je Raičević i dodao da nakon više sastanaka sa izvođačem radova i sa nadzornim organom možemo biti zadovoljni trenutnom dinamikom.

Glavni grad ostaje posvećen unapređenju života, te turističkoj valorizaciji starog gradskog jezgra, i nastavlja da uređuje kako saobraćajnice, tako i fasade objekata u Staroj varoši, da podržava i podstiče razvoj preduzetništva u ovom dijelu grada.