SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Izdata dozvola za prvu fazu petlje Smokovac

RTCG
441views

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) izdalo je građevinsku dozvolu za izgradnju prve faze petlje Smokovac na prioritetnoj dionici auto-puta Bar – Boljare od Smokovca do Mateševa.

Dozvola se odnosi na građevinski dio petlje, naplatnu rampu i trafostanicu 20/0,4 KV.

Petlja će se nalaziti u Podgorici, na katastarskim opštinama Rogami i Doljani i predstavlja saobraćajnu vezu prioritetne dionice sa magistralnim putem M2 Podgorica – Kolašin.

Riječ je o radovima na trasi prve faze petlje, raskrsnici sa magistralnim putem, devijaciji postojećih puteva, na potpornim zidovima, propustima, podvožnjacima, mostu 01 Smokovac, nadvožnjaku Zlatica i objektima za snabdijevanje vodom. Dozvolom su obuhvaćeni i radovi na zidu za zaštitu od buke, kao i zaštita kosina i odvodnjavanje.

Vlada je na sjednici 17. januara dala saglasnost Ministarstvu saobraćaja za izvođenje potrebnih radova na petlji Smokovac koja, saglasno važećim dokumentima, predstavlja vezu auto-puta Bar – Boljare, Jadransko-jonske ceste I, kao i priključak na postojeću putnu mrežu. Sada se gradi samo prva faza petlje, odnosno veza sa magistralnim putem M2.

Ministar saobraćaja Osman Nurković je kazao da u idejnom projektu, koji je rađen na osnovu Detaljnog prostornog plana auto-puta Bar – Boljare i generalnog projekta ove dionice, definisan je početak dionice Smokovac – Mateševo od stacionaže 0+000 kilometara iza petlje Smokovac, tako da petlja nije ni bila sastavni dio idejnog projekta.

Izgradnjom prve faze petlje Smokovac ukupna dužina prioritetne dionice auto-puta se sa postojećih 41 kilometra povećava na 42,5 kilometra. Iako je gradnja prioritetne dionice prvobitno trebalo da se završi za mjesec, najavljeno je da je prolongirana do septembra naredne godine.

 

izvor: RTCG

Leave a Response