PLANIRANJE PROSTORASAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Još jedna saobraćajnica u Podgorici dobila potpuno novi izgled

368views

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je završene radove u Ulici 18. jula u Momišićima i tom prilikom konstatovao da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice uspješno privela kraju temeljnu rekonstrukciju ove saobraćajnice u dužini od 600 metara čija je vrijednost 407.000 eura.

„Rekonstrukcija je obuhvatala potpunu zamjenu instalacija, asfaltiranje i izradu novih trotoara i ugradnju nove rasvjete, tako da poslije više decenija možemo da kažemo da Ulica 18. jula izgleda potpuno drugačije. Ovaj projekat je realizovan na inicijativu mještana koji su se obratili preko mjesne zajednice, a Glavni grad im je izašao u susret i danas imamo razlog da svi skupa budemo zadovoljni“, naglasio je Vuković.

On je istakao da nakon rekonstrukcije ove saobraćajnice građani moraju učiniti dodatni napor da se nove trotoarske površine koriste shodno njihovoj namjeni, a ne za parking, prije svega za potrebe najmlađih sugrađana kojima su trotoari veoma važni kako bi bezbjedno došli do obližnje škole i najavio da će se ubrzo krenuti sa ugradnjom zaštitinih stubića.

Gradonačelnik je podsjetio da,  iako uspješno realizovana, ova investicija je trajala duže nego što je bilo predviđeno.

„To je uslovilo niz faktora, počev od korone do možda nešto slabijeg snalaženja izvođača u prvim mjesecima uslovljenom teškom situacijom u kojoj se Crne Gora nalazila u tom vremenu, zatim vrlo nepovoljnih vremenskih uslova i potrebe promjene projekta kako bi se prilagodio svim individualnim domaćinstvima i podzemnim instalacijama“, saopštio je Vuković i zahvalio se građanima na strpljejnju i razumijevanju tokom izvođenja radova.

Pomoćnica direktora Agencije za za izgradnju i razvoj Podgorice Snežana Adžićkazala je da je vrijednost radova oko 407.000 eura, te da je prilikom rekonstrukcije urađena kompletna nova infrastruktura.

‘’Saobraćajnica je dužine oko 600 metara, ima promjenljiv poprečni profil. Naime od kružnog toka na Ulici 13. jula na dužini od 120 metara, rekonstruisana je u postojećem stanju gdje je širina kolovoza 5 metara, a dalje u nastavku to jeste do kraja ulice širine je 5,5 metara. Saobraćajnica ima i promjenljive širine obostranih trotoara od 1 do 1,5 metara. Urađena je kompletna infrastruktura, prije 15 godina je urađena fekalna kanalizacija na koju veći dio stanovnika nije bio priključen, tako da smo uradili 29 bočnih priključaka i ispoštovali sve zahtjeve mještana. Osim toga urađena je potpuno nova atmosferska kanalizacija, vodovod, tk kanalizacija i javna rasvjeta. Vrijednost radova je oko 407.000 eura, izvođač radova bilo je preduzeće Tošković’”, saopštila je Adžić i zahvalila se građanima na strpljenju prilikom izvođenja radova koji su se odvijali fazno u skladu sa prilazima kuća.

MještaninZoran Popović kazao je da je zadovoljan što je i ova ulica prepoznata kao prioritet za rekonstrukciju.

“Iskoristio bih priliku da se zahvalim upravi Glavnog grada na sluhu i razumijevanju, da se realizuje ovaj projekat. Mještani su se skoro 20 godina zalagali za ovaj projekata i konačno smo naišli na razumijevanje. Danas je ova saobraćajnica ukras ovog dijela grada. Ja sam rođen ovdje prije nego što je prošla ova ulica i znam kako je sve to izgledalo prije. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i firmi Tošković, posebno radnicima koji su izlazili u susret svima nama”,  kazao je Popović.