ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Komisija oborila tender CEDIS-a od 485 hiljada eura

CEDIS
483views

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila je u ponovljenom postupku tender Crnogorskog elektrodistibutivnog sistema (CEDIS) koji se odnosi na nabavku građevisnkih radova za potrebe te državne energetske kompanije.

Tender je bio procijenjen na 484.898 eura.

Tender je raspisan krajem 2016. godine, kao najpovoljnija je izabrana ponuda firme Electro team iz Budve, ali je naknadno presudom Upravnog suda poništeno rješenje Državne komisije iz jula prošle godine zbog čega je ona morala ponovo da odlučuje u ovom predmetu.

Žalbe na izbor ponuđača je uložila firma AG Infoplan iz Nikšića.

Komisija je utvrdila bitnu povredu Zakona o javnim nabavkama zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije, koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničavanja tržišne konkurencije.

Utvrđeno je da je neusaglašenost dva člana nacrta ugovora mogla da dovede do diskriminacije ponuđača u toku realizacije ugovora o javnoj nabavci.

Uz to, CEDIS je tenderskom dokumentacijom pored obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke “predvidio da ponuđač mora da dokaže i ispunjava fakultativne uslove koji se odnose na stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost, a za ekonomsko-finansijsku sposobnost je naveo da nije potrebna, dok je članom 6 nacrta ugovora predvidio da se izvođač obavezuje da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od profesionalnog rizika”.

Tenderskom dokumentacijom nije jasno bio definisan ni rok izvršenja ugovora.

izvor: vijesti.me

Leave a Response