PLANIRANJE PROSTORA

Montiran još jedan stub žičare prema Đalovića pećini

334views

Izgradnja žičare prema Đalovića pećini nastavljena je postavljanjem još jednog stuba na izlaznoj stanici, u neposrednoj blizini lokacije na kojoj će se nalaziti servisni objekat za posjetioce.

Riječ je o jednom od najzahtjevnijih segmenata posla u okviru projekta valorizacije pećine nad Vražjim firovima i kompletnog bistričkog kraja. Radove na žičari Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova finansiraju sa 3,9 miliona eura.

U toku ove i protekle godine u blizini manastira Podvrh montirana je prva stanica žičare i tri noseća stuba, pri čemu se neki od njih nalaze na nepristupačnim planinskim liticama, što je tokom radova iziskivalo dodatne građevinske napore. Izgradnja žičare biće nastavljena i naredne godine, nakon što to budu omogućile vremenske prilike.

Dužina žičare je 1,7 kilometara, imaće dvije gondola sa po osam mjesta, a vožnja preko klisure trajaće skoro šest minuta. Imajući u vidu prirodne ljepote Đalovića klisure, sam prelazak preko nje žičarom biće posebna atrakcija za posjetioce.

Ovo područje bjelopoljske opštine već tri godine predstavlja veliko gradilište, čiji je krajnji cilj turistička valorizacija i stvaranje uslova za privredni razvoj kompletnog sjevera. Ugovorena vrijednost svih radova do sada iznosi 23 miliona eura. S obzirom na izuzetne potencijale same pećine, njenih dvorana, jezera i ukrasa, kao ĐaIovića klisure sa rijekom Bistricom, očekuje se da ovaj kraj bude prepoznat u cijeloj Evropi kao nova turistička destinacija.

Uprava javnih radova je već realizovala projekat izgradnje 5,7 kilometara dugog puta Bistrica – manastir Podvrh i izgradnju trafostanice 35/10 kV sa pratećom elektro energetskom infrastrukturom za napajanje kompleksa, a u toku su radovi na platou ispred pećine i rekonstrukcija oko devet kilometara puta Gubavač – Bistrica sa gradnjom novog mosta na rijeci Bistrici.

Leave a Response