PLANIRANJE PROSTORA

Na Luštici će se graditi još jedan ekskluzivni rizort

370views

Vlada Crne Gore odobrila je urbanističko-tehničke uslove (UTU) kompaniji Luštica development za izgradnju još jednog ekskluzivnog rizorta na poluostrvu Luštica, pišu Dnevne novine.

U pitanju je značajan posao i za državu jer prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), država Crna Gora posjeduje 7,19 odsto vlasničkog kapitala kompanije Luštica development, dok se Orascom (vlasništvo porodice Saviris) vodi kao vlasnik 92,7 osto akcija te firme.

Shodno zahtjevu kompanije Luštica development, a u skladu sa smjernicama plana višeg reda, na predmetnom prostoru ovim UTU omogućava se izrada tehničke dokumentacije za objekte turističkog rizorta, kapaciteta najmanje 150 ležajeva visoke kategorije.

Gornji limit broja ležajeva u okviru rizorta nije definisan UTU uslovima, već će zavisiti od mogućnosti zadovoljavanja uslova kategorizacije smještaja.

“Pod pojmom ‘turistički rizort’ podrazumijeva se vrsta ugostiteljskog objekta koji predstavlja funkcionalnu i poslovnu cjelinu i u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost na površini od min 5 hektara, sa minimum jednim hotelom kapaciteta minimum 120 smještajnih jedinica kategorije najmanje pet zvjezdica i turističkim vilama”, navodi se u urbanističko-tehničkim uslovima.

Ti objekti moraju imati raznovrstan sadržaj ponude koju čine: velnes centri, restorani, sportski tereni ili drugi sadržaji, i na tržištu se plasira kao cjelovit i jedinstven visokokvalitetan turistički proizvod i mora biti u funkciji 12 mjeseci godišnje.

Turistička vila, kako se dalje navodi u UTU, je objekat koji može biti predmet privatne svojine u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, nalazi se i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač.

“U građevinskom smislu, pod pojmom turističke vile na ovoj lokaciji podrazumijevaju se vile tipa „grupa vila”, odnosno kuće u nizu i/ili apartmani visoke kategorije, planirani kao objekti u nizu ili apartmanski objekti sa više smještajnih jedinica sa mininimum četiri ležaja po smještajnoj jedinici. Učešće smještajnih jedinica u turističkim vilama koje se nalaze u turističkom rizo rtu ne može prelaziti 20 odsto ukupnog broja smještajnih jedinica turističkog rizorta, ali ne više od 30 jedinica po hektaru’; precizira se u UTU.

Podsjetimo, ugovor o zakupu i izgradnji zaključen je 23. oktobra 2009. godine između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i kompanije Luštica Development a.d. Podgorica, a na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica. Ugovor je stupio na snagu 11. oktobra 2013. godine.

Za pomenuti prostor u prethodnom periodu dva puta je donošen je planski dokument detaljne razrade, DUP „Golf Donji Radovići” na osnovu kojeg je u prethodnom periodu započela realizacija internih saobraćajnica.

“Prostor karakteriše izuzetno zahtjevna konfiguracija, sa velikim nagibom prema moru, i visinskim razlikama koje prelaze 40 metara na parceli širine cca 80m, što predstavlja nagib od 50 odsto. To je uslovilo da saobraćajnice, koje su već izvedene na terenu, budu isprojektovane sa više serpentina, čime je prostor izdijeljen na više cjelina i samim tim mu je u velikoj mjeri umanjena funkcionalnost”, upozorava se u UTU.

PUP Tivat je turistički kompleks Luštica development predvidio kao potpuno novo urbano područje uz zaliv Trašte sa ukupno 16.000 ležaja.

“Koncipirano je u više urbanističko-arhitektonskih cjelina turističkog programa (hoteli, vile, apartmanska naselja, sportskorekreacijski kompleksi) koje će se izgrađivati oko lokalnih centara područja centralnih djelatnosti: novi tradicionalni mediteranski gradić (Donji Radovići), lokalni centar na Luštici i lokalni centar na Grabovac-Bigovu (II Faza)”, zaključuje se u UTU.

U prvoj fazi Luštica development obuhvata 1610 hotelskih soba, 1.300 apartmana i 550 vila sa ukupno 7.612 ležaja.

 

izvor: Dnevne novine

Leave a Response