SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Na putu Bar – Boljare završeno 95 odsto radova i plaćeno 700 miliona eura

352views

Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici nformaciju o statusu realizacije projekta auto-puta Bar – Boljare i navela da je, u skladu sa Ugovorom o projektovanju i izgradnji, izvođaču do 9. juna ukupno isplaćeno 701.530.394 eura.

U Informaciji je navedeno da ukupan stepen završenosti radova na izgradnji auto-puta od Smokovca do Mateševa iznosi oko 95 odsto.

”Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na izradi preostalih prelaznih ploča, zaštitnih ograda i dilatacionih spojnica. Završen je proboj i izrada sekundarne obloge na svih 16 tunela. Ključne aktivnosti koje se trenutno realizuju u tunelima su radovi na ugradnji elektro-mašinske opreme i instalacija, kao i izgradnja kolovozne konstrukcije. Kada je riječ o otvorenoj trasi, izvedeno je ukupno oko 85 odato radova (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje i armirano-betonski zidovi, zaštita kosina i kolovozna konstrukcija)” saopšteno je iz Vlade.

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi i nasipi) je oko 99 odsto.

”Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija, završeni su u celosti. Na Projektu je, u skladu sa Izveštajem izvođača, u toku maja bilo angažovano 1.131 radnik. Od ovog broja je 390 radnika iz Kine, 100 crnogorskih državljana i iz zemalja okruženja koji rade za kinesku kompaniju, a 641 radnik je angažovan od strane podizvođača” saopšteno je iz Vlade.

izvor: Dan