SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJEVODNI SISTEMI

Na trasi auto puta Bar-Boljare aktivan 21 prečistač otpadnih voda

478views

KIneska kompanija CRBC od početka izgradnje prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare poštuje sve zakone koji se odnose na zaštitu životne sredine, kazala je konsultantica te firme Milica Daković novinarima koje je u obilazak ovog gradilišta povela NVO Grin Home. Novinari su, u okviru projekta ove NVO, obišli sjeverni portal tunela Vjeternik, tunel Vilac, betonjerke, drobilična i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Daković je kazala da su na početku izgradnje dostavili elaborate procjene uticaja na životnu sredinu, na koje su dobili ekološku saglasnost, usvojili planove upravljanja građevinskim i opasnim otpadom, a 2016. su definisali monitoring program praćenja zaštite životne sredine, piše Pobjeda.

“To je jedan “živ” dokumenat koji sublimira sve mjere za zaštitu životne sredine. Ne smijemo zaboraviti i prateće objekte duž terase, koji shodno našem zakonodavstvu podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu”, rekla je Daković.

 

Ona je naglasila da CRBC sarađuje sa lokalnim akreditovanim laboratorijama u mjerenju. kvaliteta otpadnih, podzemnih, površinskih voda, zemljišta, vazduha i buke.

“Trenutno u zoni gradnje radi 21 postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Do sada je urađeno 280 testova otpadnih voda. Projekat je veliki po obimu i veliki je izazov i sa aspekta životne sredine”, naglasila je Daković i dodala da se na smanjenje negativnih uticaja na okolinu može intervenisati i tokom izvođenja projekta.

Mediji su proteklih dana pisali da je izgradnjom auto-puta ugrožena rijeka Tara, jer je CRBC dobio dozvolu od Vlade da kopa pijesak u koritu Tare i na obalama odlaže materijal i nastao kopanjem tunela. Hidrolog i prof. dr Mihailo Burić, stručni konsultant u firmi E3, kaže da su vodotoci Tare bujični, da teku nekontrolisano i da bi njihovo uređenje bilo korisno. Uporište za to postoji u zakonu.

“Prema Zakonu o vodama, dozvoljeno je uređenje bujičnih tokova. Uređenje vodotoka je pozitivna, a ne negativna stvar. Regulacijom izlivanja promjenom vodotoka postiže se pozitivan efekat”, ističe Burić i naglašava da procedura zahtijeva da se najprije uradi projekat.

 

Izvor CDM

Leave a Response