SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Nastavlja se rekonstrukcija puta Golubovci-Mataguži

Foto: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
476views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je Javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji pete faze puta Golubovci – Mataguži, od stadiona „Trešnjica“ ka Matagužima.

Dužina dijela puta koji se rekonstruiše iznosi 1.440m, a širina kolovoza je 6,5m. Sa desne strane kolovoza, posmatrano od Golubovaca ka Matagužima, planirano je formiranje zelenog pojasa širine 1m, izgradjnja dvosmjerne biciklističke staze širine 2,5m i trotoara širine 2m. Takođe, na jednom dijelu puta, u dužini od 340m, trotoar će se nalaziti i sa lijeve strane kolovoza.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, javne rasvjete i telekomunikacione kablovske kanalizacije, a biće izvršeno i izmještanje niskonaponske mreže. Procijenjena vrijednost radova je 1.100.000 eura, a rok za izvođenje je 210 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Podsjećamo da je do sada rekonstruisano oko 2.450m puta, za šta je utrošeno oko 2.000.000 eura.