GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Nova svjetlosna signalizacija na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog

Foto: Komunalne usluge d.o.o
416views

U okviru modernizacije svjetlosne signalizacije  Komunalne usluge d.o.o. su izvodile radove na zamjeni starih semaforskih stubova na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog na raskrsnicama sa Moskovskom ulicom i sa Ulicom Svetozara Markovića. Na ovim lokacijama ugrađeni su novi portalni i poluportalni nosači, savremenijeg dizajna i boljih karakteristika u odnosu na stare stubove, koji su u više navrata bili oštećeni usljed nevremena ili saobraćajnih nezgoda.

Pored standardne signalizacije, ugrađeni su i savremeni brojači trajanja signala, koji će učesnicima u saobraćaju pružati dodatne informacije o trajanju pojedinog signala na semaforu. Vrijednost ove rekonstrukcije je oko 50.000 eura.

Podsjećamo da su Komunalne usluge, nedavno, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, realizovale projekat upravljanja semaforima, koji se u potpunosti oslanja na savremenu optičku mrežu, čime je omogućena sinhronizacija rada semafora, odnosno uspostavljanje „zelenog talasa“, što doprinosi bržem odvijanju saobraćaja na ovoj saobraćajnici.

U narednom periodu nastaviće se radovi na modernizaciji semafora na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, pa će se i na ostalim raskrsnicama zamijeniti stubovi, što će doprinijeti kako ljepšem izgledu ove saobraćajnice tako i boljoj preglednosti i bezbjednosti saobraćaja, a pored toga planirana je i ugradnja zvučnih signalizatora koji će omogućiti bezbjedniji prelaz preko saobraćajnice slijepim i slabovidim licima.

Leave a Response