ENERGETIKA - PROJEKTOVANJE

Obilježen Svjetski dan energetske efikasnosti

Ministarstvo ekonomije
544views
“ Nastavićemo intentzivno da radimo na na podizanju svijesti građana u primjeni mjera energetske efikasnosti” kazao jeMarko Radulović, generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost, danas prilikom obilježavanja Svjetskog dana energetske efikasnosti.
Ministarstvo ekonomije i predstavnici Glavnog grada predstavili su danas u Delti štandove sa promotivnim materijalom u cilju obilježavanja 5.marta, Svjetskog dana energetske efikasnosti.
Gospodin Radulović je istakao da energetska efikasnost podrazumijeva smanjenje potrošnje energije bez narušavanja komfora odnosno standarda života.
“ Svako od nas, potrošnju energije može svesti na najmanju moguću mjeru, ne remeteći svoj komfor, i pri tom uštedjeti novac. Promjenom navika, primjenom savremenih tehnologija, edukacijom moguće je ostvariti racionalizovati potrošnju energije odnosno, moguće je znatno smanjiti godišnje finansijske izdatak”, naglasio je Radulović .
„Odnos prema životnoj sredini treba da bude odgovorniji i tom smislu Glavni grad već niz godina sprovodi veliki broj aktivnosti i projekata upravo u cilju povećanja energetske efikasnosti i odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini“ istakao je Dragutin Đeković, rukovodilac Službe za međunardonu saradnju Glavnog grada.
 
Đeković je podsjetio na Energetske dane Podgorice, koji se sada već tradicionalno organizuju u Podgorici gdje proizvođači i ljudi koji nude energetski efikasna rješenja mogu iste građanima približiti i učiniti dostupnim. „ Mi smo prije mjesec dana potpisali mandatno pismo sa EBRD – Evropskom bankom za obnovu i razvoj, kojim smo ušli u projekat kojim ćemo dobiti kvalitetnu projektnu dokumentaciju za popravljenje i energetsku efikasnost preko 20 zgrada koje su u vlasništvu Glavnog geada. Takođe, prije dvije nedjelje smo potpisali ugovor o uvođenju LED tehnologije i javne rasvete gdje ćemo u fazi I zamijeniti preko 11 050 lampi na teritoriji Glavnog grada, prvenstveno u ruralnom i perifernom području, gdje ćemo dobiti efikasnije cjelonoćno osvjetljenje i tim mjerama uštedjeti preko 80% električne energije iz kojih ćemo isplatiti ovu investiciju. Ovo je potpuno novi, inovativni model koji je Glavni grad razvio prije dvije godine na Forumu održivosti u Beču . Ovaj „podgoričku„ model je tada bio predložen ostalim lokalnim upravama u Evropi, kao model na koji se treba ugledati.
Trenutno radimo na projektu rekonstrukcije za fazu II koji obuhvata centar grada, što podrazumjeva mogućnost da će Podgorica u narednim godinama postati, ako ne prva, onda među prvim gradovima u Evropi koji će u potpunosti uvesti LED tehnologiju u sistem javne rasvjete u Glavnom gradu.
„Očuvanje životne sredine je mjera civilizovanosti jednog društva i ovim putem upućujem apel svim građankama i građanima Podgorice da malim ličnim doprinosom i promjenom načina odnosa prema utrošku energije učinimo ovaj grad ne samo energetski efikasnijim već i ljepšim mjestom za život“, zaključio je Đeković.
Marko Radulović je kazao da je Ministarstvo ekonomije u prethodnom periodu, kroz projekte koje relizuje naročito u javnom sektoru, u okviru kojih je izvršena energetska sanacija više od 50 objekata, pokazalo da je moguće postići značajne uštede energije, čak i do 60%, a što je najbolji pokazatelj potencijala za racionalizaciju potrošnje.
“Koristimo ovu priliku da najavimo i nastavak aktivnosti na relaizaciji projekta Energetski efiakasan dom, a čiji početak se očekuje u prvoj polovim maja u okviru kojeg će građani biti u mogućnosti da kroz beskamatne kredite koje ćemo obezbijediti u saradni sa komercijalnim bankama realizuju mjere na unapređenju energetske efikasnosti na svojim objektima. U okviru projekata koje koje smo realizovali u prethodnom periodu podržano je više od 1500 domaćinstava i potrošeno više od 1 mil eura i imajući u vidu pozitivne rezultate plan nam je da ovo nastavimo i u narednom periodu u skladu sa raspoloživim budžetom”, zaključio je generalni direktor za energetsku efiksnost.
Građani su danas imali priliku da se informišu o efektima efikasnog korišćenja električne energije kao i da dobiju savjete o programima koje Ministarstvo ekonomije pruža građanima.
MINISTARSTVO EKONOMIJE

Leave a Response