EDUKACIJA

Odobren naučnoistraživački projekat Građevinskog fakulteta u okviru projekata Crna Gora – Slovenija za period 2021 – 2022.

746views

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, Ministarstvo nauke Crne Gore i Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije raspisali su Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije za period 2021-2022. godine.

Nakon rezultata evaluacije obje strane, te u skladu sa utvrđenim uslovima i prioritetima Konkursa i dostupnog budžeta dvije zemlje, Mješovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije, od prijavljenih 56, za finansiranje je odobrila 30 projekta.

Među odobrenim projektima je projekat Građevinskog fakulteta UCG, koji planira saradnju sa Fakultetom za građevinarstvo i geodeziju, Univerziteta u Ljubljani.

Naziv projekta:

“Poboljšanje karakteristika obvojnica (fasade i krova) zgrada u cilju bolje prilagođenosti zgrada sadašnjim i budućim klimatskim uslovima u Podgorici”.

Učesnici projekta sa Građevinskog fakulteta UCG su: dr Marija Jevrić, doc. dr Ivana Ćipranić, doc. dr Jelena Pejović i dr Nina Serdar.

Leave a Response