PLANIRANJE PROSTORA

Planirano da Aerodrom u Podgorici opslužuje 940 putnika na čas

CdM
564views

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je Aerodromima Crne Gore urbanističko-tehničke uslove za rekonstrukciju postojeće zgrade putničkog terminala i poslovno-administrativne zgrade vazdušne luke u Podgorici, pišu Dnevne novine.

Uslovi koji predstavljaju smjernice za izgradnju objekta izdati su 12. marta i važe u narednih šest mjeseci tokom kojih Aerodromi treba da dostave konačan proj ekat novog terminala sa predračunom radova.

Nakon toga, Aerodromi bi u roku od 60 dana trebalo da dobiju građevinsku dozvolu. Sirenje kapaciteta podgoričkog aerodroma najavljeno je početkom prošle godine kada je UNDP angažovan za stručnog konsultanta koji će sprovoditi javne nabavke za izgradnju terminala.

Od tada su Aerodromi dobili potvrde Agencije za zaštitu prirode i životne sredine o procjeni uticaja budućeg objekta, zatim Agencije za civilno vazduhoplovstvo o bezbjednosti i opravdanosti izgradnje, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za novu trafo-stanicu, te podgoričkog Vodovoda i kanalizacije za priključenje na gradsku komunalnu mrežu.

Na parceli Aerodroma od 18.872 kvadratna metra, trenutno se nalazi objekat bruto građevinske površine od 7.898 kvadrata. Prema prezentovanom planu, nakon završenih radova pod objektima će biti 13.179 kvadrata. Budući objekat imaće prizemlje i sprat, maksimalne visine do 45 metara iznad nivoa terena, i bruto površine 20.710 kvadratnih metara. Za sada predviđena površina za parking neće biti veća od postojeće.

Putnički terminal iz 2006. godine u dostavljenoj studiji je okarakterisan kao objekat sa “određenim ograničenjima u pogledu kapaciteta”.

U usvojenoj Lokalnoj studiji lokacije (LSL) Aerodrom, koju je uradio MonteCEP iz Kotora precizira se da je Master planom razvoja aerodroma za narednu godinu na podgoričkom aerodromu prognoziran obim od 940 putnika na čas, a u 2030. godini čak 1.270 putnika. Kako je standardni kriterijum aerodromskog prostora 15 kvadratnih metara po putniku, ukupna površina koju bi vazdušna luka u Golubovcima trebalo da ima za desetak godina je 25.000 kvadrata.

Međutim, konstatovano je da u postojećim granicama LSL nije moguće obezbijediti dugoročan razvoj aerodroma u Podgorici, pa su razmatrane samo mogućnosti razvoja za sljedećih pet godina.

“Predlog je da se u prvoj fazi terminal proširi, odnosno dogradi za 12.500 kvadratnih metara. Ovo širenje vrši se prema sjevernoj strani postojećeg objekta. Poslije 2020. godine, očekuje se sticanje uslova za proširenje terminala za novih 12.500 kvardatnih metara, i to zapadno od proširenja u prvoj fazi”, navodi se u odobrenoj studiji i dodaje da se dio površine nalazi van postojećeg LSL.

U smjernicama se ističe da objekat mora omogućavati nesmetan pristup i kretanje osobama sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, da treba da bude izgrađen od materijala otpornih na udare strujanja izduvnih gasova avionskih motora, a koji nisu štetni po životnu sredinu, da obezbjeđuje energetsku efikasnost visokim nivoom toplotne izolacije, dok sistem grijanja, hlađenja i ventilacije treba da bude kombinovan sa obnovljivim izvorima energije.

Skupština Glavnog grada odobrila je LSL na sjednici 27. septembra prošle godine.

 

izvor: Dnevne novine

Leave a Response