ENERGETIKA - IZVOĐENJE

Pljevlja: Rekonstrukcija dalekovoda prema Boljanjićima i Metaljci

449views

Radovi na elektrodistributivnoj mreži na sjeveru Crne Gore nastavljaju se i ovih zimskih mjeseci. Još je i lijepo vrijeme u novembru pogodovalo distributerima da završavaju planirano. Za njih, svakako, predaha nema bez obzira na vremenske uslove, pa će se redovno održavanje, a i projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže u ruralnom dijelu Crne Gore, nastaviti prema zacrtanim planovima.Projektom revitalizacije je obuhvaćena većina seoskog područja naše države kojom se želi mreža dovesti u takvo stanje da korisnici budu i zadovoljniji kvalitetom naponskih prilika i sigurniji kada je riječ o napajanju električnom energijom, pišu Dnevne novine, a prenosi sajt eKapija.com.

Aktivno je bilo na mreži u Pljevljima. Prethodnih nedjelja svakodnevno se radilo na sveobuhvatnoj revitalizaciji dalekovoda 10 kV Boljanići. Međutim, poslovi na tom dalekovodu otpočeli su mnogo ranije.

„Inspekcija tj. obilazak dalekovoda Boljanići trajala je osam radnih dana i počela je krajem 2019. godine. Međutim, nije rađena u kontinuitetu jer je prekidana obimnim sniježnim padavinama koje su česte u tom kraju. Njome je utvrđeno da će biti potrebno ugraditi novih 189 čeličnorešetkastih i armiranobetonskih i 550 drvenih stubova. Takođe, potrebna je ugradnja gotovo 135.000 metara novih provodnika, rekonstrukcija 22 stubne trafostanice a dogovorena je i raskresivanje trase dalekovoda. Za sveobuhvatnu revitalizaciju toga dalekovda izdvojeno je više od 2,13 miliona eura“, kazao je Srećko Kotlića, glavni inženjer za nadzemne vodove u Regionu 7.

Radovi su počeli 1. septembra ove godine. U oktobru i dijelom novembru, urađena je dionica dalekovoda od Metaljke do stubne trafostanice Skenderovina.

Na toj dionici zamijenjena su 94 drvena i 28 čelično-rešetkasta stuba, više od 27.000 metara provodnika i urađeno je raskresivanje skoro 25.000 metara kvadratnih trase.

„Ekipe ovih dana rade na najtežem dijelu dalekovoda od stubne trafostanice Skenderovina do STS repetitor Vrača. Taj dio je jako nepristupačan zbog loše konfiguracije terena i dosta šume u njegovoj trasi koju treba raskresati kako bi dalekovod bio bezbjedan u narednom periodu“, objašnjava Kotlica.

On dodaje da će dalekovod Boljanići biti “revitalizovan” u cijeloj svojoj dužini što znači da će biti otklonjeni svi nedostaci, ugrađeni novi stubovi, zamijenjen provodnik, trasa rasječena, a sve to vodi ka tome da se znatno smanji broj ispada na njemu.

„Kada završimo sve planirane radove na dalekovodu Boljanići, imaćemo 738 zadovoljnih korisnika jer će pouzdanost i sigurnost napajanja elekirčnom energijom, okončanjem ovoga posla, biti podignuta na viši nivo“, zaključuje Kotlica.

Revitalizacijom mreže obuhvaćena je većina seoskog područja Crne Gore.

Ono što je sigurno, kako kažu u kompaniji, jeste spremnost CEDIS-a da kroz buduće investiranje u revitalizaciju, adaptaciju i modernizaciju postojećih kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u svim crnogorskim opštinama elektrodistributivni sistem dovede do nivoa koji će svim korisnicima obezbijediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom.

Tokom naredne tri godine, CEDIS će u Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže, uložiti više od 50 miliona eura.

Izvor: Dnevne novine, eKapija.com, PV portal

Leave a Response