VODNI SISTEMI

Počeli radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u Ulici Miladina Popovića

Foto: Agencija za izgradnju i razvoj
564views

Agencija za izgradnju i razvoj počela je radove na izgradnji fekalne kanalizacije u Ulici Miladina Popovića i zamjeni dijela postojeće vodovodne mreže.

Na zahtjev građana, gradsko preduzeće „Vodovod i kanalizacija” pristupilo je obradi projektne dokumentacije za objekat fekalne kanalizacije u pomenutoj ulici, nakon čega je Agencija za izgradnju i razvoj raspisala javni poziv za odabir najpovoljnijeg izvođača. Na ovaj način će se riješiti višegodišnji problem za oko 30 domaćinstava koja u ovom trenutku nijesu priključena na sistem fekalne kanalizacije.

Projektom je obuhvaćena izgradnja glavnog kolektora u Ulici Miladina Popovića, kao i šest priključnih kolektora za bočne ulice. Takođe, planirana je i zamjena postojeće azbest-cementne vodovodne mreže novom od odgovarajućih materijala.

Izvođač radova je preduzeće „Aqua Engineering“ d.o.o. iz Podgorice, dok stručni nadzor vrši preduzeće „Arhitektura aurea“ d.o.o. takođe iz Podgorice. Ugovorena vrijednost je preko 162 000 eura, a rok za izvođenje radova 90 radnih dana.