SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Počeli radovi na rekonstrukciji Ulice Arsenija Boljevića

????????????????????????????????????
320views

Radovi na rekonstrukciji Ulice Arsenija Boljevića u zahvatu UP “Duvanski kombinat”,  čija je ugovorena vrijednost 389.012,98 eura, počeli su danas. U sklopu ovih radova planirana je izgradnja saobraćajnice dužine 360 metara, od Ljubljanske ulice do Ulice Marka Radovića, a predmetna saobraćajnica se sastoji od dvije dionice – saobraćajnice radnog naziva Ulica 1(koja počinje od Ljubljanske ulice) dužine 200 metara, širine 6 metara, sa obostranim trotoarima širine po 1,5 matar, i  Ulice 2 (koja se završava na raskrsnici sa  Ulicom Marka Radovica) dužine  160 metara,  širine 6,5 metara, sa trotoarima širine 2 i 3 metra.

Rekonstrukcija obuhvata ugradnju nove vodovodne, atmosferske i fekalne infrastrukture, kao i TK kanalizaciju i javnu rasvjetu.

AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ PODGORICE

Leave a Response