GRADSKI SISTEMI

Podgorica do kraja godine dobija četvrtu sanitarnu kadu

Foto: DEPONIJA DOO
343views

Deponija DOO Podgorica raspisala je javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji četvrte sanitarne kade na lokaciji deponije Livade u Podgorici, tako da će, ukoliko se sve bude odvijalo prema planu, Podgorica do kraja ove godine dobiti novu sanitarnu kadu. Vrijednost procijenjenih radova je 1.600.000 eura, a predviđeno je da radovi traju 180 dana.

Kapacitet četvrte kade će biti 480.000 m3, odnosno 340.000 tona, tako da će, ako uzmemo u obzir dinamiku i količine otpada koje sada imamo na godišnjem nivou, životni vijek ove sanitarne kade biti između 4 i 4.5 godina.

Tenderskom dokumentacijom su predviđeni građevinski, elektro i mašinski radovi na lokaciji čije su dimenzije 100×200 metara do dubine od 5 metara. Saglasno Zakonu o upravljanju otpadom kao i Pravilniku o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija odradiće se odgovarajuće izolacione nepropusne barijere i drenažni sistemi za tzv. ocjedne vode.

Propisana tehnologija izrade četvrte sanitarne kade omogućava apsolutnu nepropusnost sadržaja kade u okolno zemljište a predviđeno je i permanentno prekrivanje deponovanog i nabijenog otpada čime će se eliminisati emitovanje neprijatnih mirisa i gasova u okolnu životnu sredinu. Saglasno pozitivnim zakonskim propisima svaka sanitarna kada, pa i ova koja će se uskoro izgraditi, imaće sistem za sakupljanje deponijskog gasa u kojem se većinom nalazi metan u količini od 40-60 % koji će se spaljivati u baklji za sagorijevanje, čime se doprinosi smanjivanju količina gasova i efekata staklene bašte.

Podsjećamo, sanitarne kade 1 i 2 su popunjene i zatvorene, dok je trenutno aktivna sanitarna kada 3, a njen trenutni status omogućava deponovanje otpada još godinu i po dana.

Izvor: Glavni grad