GRADSKI SISTEMISAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Podgorica: Počela rekonstrukcija Bulevara Ivana Crnojevića

Foto: PUTEVI DOO
436views

Gradsko preduzeće “Putevi” DOO počeli su sa izvođenjem radova na sanaciji Bulevara Ivana Crnojevića koji će se izvesti  u dvije faze, a čija će ukupna vrijednost iznositi oko 500.000,00 eura.

Počela je prva faza radova na potezu od Ulcinjske ulice do Beogradske ulice (obje bulevarske strane ), koji obuhvataju rezanje, raskopavanje, ugradnju ivičnjaka, nivelisanje postojećih šahti fekalne kanalizacione mreže, zamjenu rešetki atmosferske kanalizacione mreže, mašinsko struganje, izradu izravnavajućeg sloja, ugradnju završnog sloja AB11 d=4cm na ukupnoj površini od oko 10.500,00m², obilježavanje horizontalne signalizacije, ugradnja vertikalne signalizacije

Nakon završetka I Faze Putevi DOO će nastaviti i sa drugom fazom koja će obuhvatiti potez od Beogradske ulice do Bulevara Stanka Dragojevića ( obje bulevarske strane).

Radovi na izvođenju kompletne sanacije Bulevara Ivana Crnojevića će trajati 35 radnih dana.

Izvor: Glavni grad