SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Podgorica: Raspisan Javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice braće Ribar

Foto: Agencija za izgradnju i razvoj
520views

Agencija za izgradnju i razvoj raspisala je Javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice braće Ribar.

Na dijelu ulice, od raskrsnice sa Ulicom Žrtava fašizma do raskrsnice sa Ulicom Marka Mašanovića, u dužini od 560 metara, biće urađeni trotoari sa obje strane ulice, promjenljive širine, odnosno do postojećih ograda.

Podsjećamo, preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ DOO je ranije na tom dijelu saobraćajnice izvodilo radove na izgradnji fekalne kanalizacije, a potom je izvršena zamjena ivičnjaka i asfaltiranje saobraćajnice.

Potpuna rekonstrukcija radiće se na drugom dijelu ulice, od raskrsnice sa Ulicom Marka Mašanovića do raskrsnice sa Ulicom Španskih boraca. Osim kolovozne konstrukcije, biće izvedeni vodovod, tk kanalizacija i javna rasvjeta, dok su ekipe preduzeća „Vodovod i kanalizacija” DOO završile radove na izgradnji fekalne kanalizacije.

Planirana širina kolovoza je sedam metara, sa dvije saobraćajne trake i trotoarima promjenjive širine sa obje strane.

Procijenjena vrijednost radova je 300.000 eura sa PDV-om, a rok za izvođenja radova 100 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Otvaranje ponuda planirano je za 18. januar 2022. godine.