ENERGETIKA - IZVOĐENJEVODNI SISTEMI

Prihodi od energetskog kabla premašili sedam miliona eura

317views

Crnogorski elektroprenosni sistem za devet mjeseci je ostvario prihode u iznosu od 37.306.530 eura, što je za oko 20 odsto (6,3 miliona eura) više nego u istom periodu prošle godine, pišu Dnevne novine.

Kada je u pitanju podmorski energetski kabl, samo od alokacije prekograničnih kapaciteta, CGES je prihodovao 3,8 miliona eura.

Ukupni prihodi od tog projekta su premašili sedam miliona eura od početka godine.

U jeku pandemije korona virusa, CGES je uspio da smanji rashode i to za 1,4 miliona eura. Ukupni rashodi, za period 1. januar 30. septembar, iznosili su 26.510.622 eura.

Neto rezultat kompanije, za devet mjeseci, iznosio je 9,8 miliona eura i veći je za sedam miliona u odnosu na isti period lani.

“Povećanje rezultata poslovanja u odnosu na prethodnu godinu rezultat je najvećim dijelom značajno većih prihoda i to, prije svega, prihoda od alokacije prekograničnih kapaciteta i naknade za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u prenosu”, navodi se u izvještaju kompanije.

Po osnovu komercijalne upotrebe podmorskog kabla prema Italiji, koja je počela 28. decembra prošle godine, kompanija je za devet mjeseci 2020. godine ostvarila prihod od alokacije prekograničnih kapaciteta u iznosu od 3,8 miliona eura što je u značajnoj mjeri imalo efekat na finansijske izvještaje.

“Pored direktnog prihoda na granici sa Italijom, puštanje u rad podmorskog kabla posljedično je uticalo i na veliko interesovanje za dodjelu prekograničnih kapaciteta i na ostalim granicama Crne Gore što je uticalo i na značajno veće ukupne prihoda po ovom osnovu u odnosu na planirane vrijednosti”, objasnili su u CGES-u.

Potencijalni rizik, navode u CGES-u je moguće odlaganje naplate jednog dijela potraživanaja u 2020. godini uslijed novonastale epedimiološke situacije vezane za korona virus.

Imajući u vidu da je CGES regulisani subjekat, čiji je najveći dio prihoda zagarantovan Odlukom Regulatorne agencije za energetiku, koji se jednim dijelom bazira na tarifama prema proizvođačima električne energije, a drugim dijelom na tarifama prema ostalim korisnicima (korisnicima distributivnog sistema prevashodno), sami nivo ovih prihoda može varirati uslijed drugačijeg nivoa proizvodnje i konzuma ali ne u mjeri da se značajnije odrazi na poslovanje.

“Tome u prilog ide i činjenica da je konzum u distributivnoj mreži u martu mjesecu na nivou planiranog. Svakako, na osnovu sprovedene analize o uticaju navedenog događaja na poslovanje kompanije, i razvoja više scenarija vezanih za naplatu potraživanja prema ključnim korisnicima sistema, utvrđeno je da odlaganje naplate jednog dijela potraživanja ne bi ugrozilo likvidnost i kontinuitet poslovanja CGES-a u tekućoj godini”, objasnili su u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu.

Vrijednost projekta povezivanja Italije i Crne Gore iznosi oko milijardu eura, s tim što Crna Gora učestvuje u realizaciji sa 100 miliona eura.

Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometra, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra.

U okviru projekta CGES gradi trafostanicu Lastva, koja će koštati 38,5 miliona, te dalekovod od Lastve do Pljevalja vrijedan 67,5 miliona eura.

 

izvor: Dnevne novine

Leave a Response