SAOBRAĆAJ - PROJEKTOVANJE

Prvi sastanak Nadzornog Odbora projekta Procjena putne bezbjednosti

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
943views

Ugovor za realizaciju projekta Procjena putne bezbjednosti potpisan je sa kompanijom  IMC Worldwide Limited  iz Velike Britanije, u konzorcijumu sa COWI A/S iz Danske i AF-Cityplans.r.o. iz Češke Republike. Ukupna vrijednost ugovora je 470.000,00 EUR, od čega finansiranje EU čini 85% a nacionalno ko-finansiranje 15%. Korisnik projekta je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva odnosno Uprava za saobraćaj  kao krajnji korisnik. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) I trajaće 12 mjeseci, odnosno do novembra 2019. godine.

Tim povodom, 11. februara 2019. u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva održan je prvi sastanak Nadzornog Odbora projekta Procjena putne bezbjednosti a koji ima za cilj sprovodjenje procjene bezbjednosti puteva na putnoj mreži Crne Gore dužine 1853 km.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave za saobraćaj, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva finansija, Kancelarije za evropske integracije, Delegacije EU u Crnoj Gori  kao i predstavnik Uprave policije .

Sastanak je bio prilika da se prisutni upoznaju Uvodnim izvještajem kao i narednim aktivnostima.

Prema indikativnom planu snimanja putne mreže, koji  je uslovljen i podložan promjenama shodno vremenskim uslovima planirano je da u narednim danima započne se sa realizacijom snimanja na dionicama na kojima nema sniježnih padavina.

Planirano je da snimanje otpocne na dionicama magistralnih i regionalnih puteva u primorskoj regiji:

Virpazar  (raskrsnic asa M-2) – Ostoros – Vladimir (raskrsnica sa M-1)

Vladimir (raskrsnica sa R-15) – Sukobin (granica sa Albanijom)

Virpazar  (raskrsnica sa R-15) – Golubovci (obilaznica) – Podgorica  (raskrsnica sa M-3)

Petrovac (raskrsnica sa M-1)  -Sotonići – Virpazar  (raskrsnica sa M-1.1)

Petrovac (raskrsnica sa M-2) – Sutomore (raskrsnica sa M-1.1)

Sutomore (raskrsnica sa M-1.1) – Bar – Ulcinj (raskrsnica sa R-22)

Ulcinj (raskrsnica sa M-1) – Ada

Podgorica  (raskrsnica sa M-2) –  Tuzi – Božaj (granica sa Albanijom)

Podgorica  (raskrsnica sa M-4) – Bioče (raskrsnica sa R-13)

Cetinje (raskrsnica sa R-1) –  Budva (raskrsnica sa M-1)

Krtolska raskrsnica (raskrsnica sa M-11) – Budva (raskrsnica sa M-10)

Kotor (raskrsnica sa R-1) – Krtolska raskrsnica (raskrsnica sa M-11)

Lepetane – Tivat – Krtolska raskrsnica (raskrsnic sa M-11)

Budva (raskrsnica sa M-10) – Petrovac (raskrsnica sa M-2)

Cetinje (raskrsnica sa R-1) –  Budva (raskrsnica sa M-1)

Lipci (raskrsnica sa M-1) – Grahovo – Vilusi  (raskrsnica sa M-7)

Meljine (raskrsnica sa M-12) – Lipci (raskrsnica sa M-8)

Meljine (raskrsnica  sa M-1) –Petijevići-Sitnica(granica sa Bosnom i Hercegovinom)

Debeli Brijeg (granica sa Hrvatskom) – Meljine (raskrsnica sa M-12)

Snimanje je u ovoj fazi planirano da traje 7 dana, ali će dužina trajanja snimanja zavisiti od vremenskih uslova na putu. Zahtjevano je da vrijeme bude sunčano i bez padavina, magle I slično kako bi se dobili precizni podaci.

Samo vozilo za prikupljanje podataka je opremljeno hardverom I softverom.

Softverski paket  “SABS” (Sistem za analizu bezbjednosti na putevima) sastoji se od mobilnog dijela za snimanje, koji je instaliran u inspekcijskom vozilu a takođe je instaliran u okviru odijeljenja za kodiranje u Češkoj.

Sistem omogućava pregled, atributno kodiranje, uređivanje i prenos podataka. Ima u potpunosti integrisane iRAP elemente prema metodologijii RAP-SR-2.2 iRAP SRIP kodnom priručniku I funkciju prenosa podataka u ViDA format aplikacije.

Sistem se sastoji od: 2 x spoljašnje kamere (GoPro kamera; snimanje pune HD rezolucije 1920k1080 piksela, ugao gledanja preko 160 °, snimanje sa obije kamere istovremeno); Spoljašnji GPS prijemnik (NaviLock; tačnost pozicioniranja: 2,5 m CEP, frekvencija od  10 Hz),Interni senzor žiroskopa; Računar visoke snage (SSD čvrsti disk, 2  x  HDMI kartica za snimanje);Tablet ili LCD monitor ; SW SABS – deo “Road Survey”itd.

Sistem je akreditovan od strane “iRAP Star Rating Accreditation Certification” .

U okviru projekta je planirana da se u drugo polovini marta tekuće godine održi prva radionica od ukupno četiri koje imaju za cilj  prenos znanja  I obuku zaposlenih  Uprave za saobraćaj iz ove oblasti.

Planirano je da naredni sastanak Nadzornog Odbora projekta bude održan u maju tekuće godine.

 

izvor: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Leave a Response