SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Radove na autoputu završiće u roku

Infobiro
462views

Bemax, kao najveći podizvođač kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC) koja gradi auto-put Bar-Boljare, završiće sve ugovorene radove u roku, garantujući kvalitet i sigurnost, saopšteno je iz podgoričke kompanije.

Koordinator za auto-put u kompaniji Bemax Milo Muhadinović kazao je Infobirou da ta kompanija gradi 11 kilometara tunela u prvoj fazi, sedam mostova i dva nadvožnjaka.

Prema njegovim riječima, u ovom trenutku završeno je 90 odsto planiranih radova na tunelima, 80 odsto u izgradnji mostova i 70 do 75 odsto radova koji se tiču same trase.

“Od ukupno 11 kilometara tunela, koje smo ugovorili u prvoj fazi, svi su probijeni i u završnoj fazi. Što se tiče mostova, ugovorili smo sedam i dva nadvožnjaka dužine 2,6 kilometara. Na tri mosta i dva nadvožnjaka su završeni kompletni radovi na rasponskoj konstrukciji, a na ostala četiri mosta se radi”, precizirao je Muhadinović.

Takođe, kada je riječ o trasi, završeno je 70 do 75 odsto radova.

Autoput izazov za struku

“Mi ćemo sve ugovorene radove završiti u roku, a moguće i prije. Kada govorimo o kvalitetu, pridržavamo se svega što je propisano i što nadzor traži. Sigurnost, kvalitet i rok su tri stvari koje su za nas veoma bitne”, kazao je Muhadinović.

Predsjednik Državne revizione komisije, Mladen Ulićević, saopštio je da je projektovanje auto-puta urađeno po najvišim standardima iz te oblasti, u skladu sa smjernicama trans-evropskih auto-puteva koji diktiraju standarde. To je, prema njegovim riječima, garancija da će se dobiti autoput koji je potpuno u rangu savremenih evropskih saobraćajnica.

Ulićević je dodao da očekuje da će isti princip biti ispoštovan i u procesu izgradnje, čemu su garancija adekvatan nadzor, kao i rad državnih komisija za tehnički pregled i za reviziju.

“Izgradnji i kontroli izgradnje posvećuje se posebna pažnja. Na složenost projekta autoputa ukazuje i obim projektne dokumentacije. Do danas, preko 1,2 hiljade knjiga projektne dokumentacije predstavlja glavni projekat auto-puta, i to bez projekata izvedenog stanja koji će biti urađeni u toku i nakon završetka”, naveo je Ulićević.

Prema njegovim riječima, realizacija kompletnog projekta auto-puta je izuzetno složen proces koji iziskuje visok stepen sinhronizacije.

“To je izazov za građevinsku struku, ali i prilika za edukaciju inženjerskog kadra. Na desetine mladih ljudi i inženjera svih vrsta rade na auto-putu i ubijeđen sam da će ovo iskustvo biti vrlo dragocjeno kako bi mogli ravnopravno da se kandiduju i za poslove u regionu i Evropi”, smatra Ulićević.

Takođe, više od 30 odsto ukupnog budžeta rezervisano je za domaće firme. Više od novčanih sredstava benefit je u podizanju i osposoljavanju firmi da rade i tako složene poslove, kakav je izgradnja auto-puta.

Ulićević je objasnio da je morfologija terena od Podgorice do Mateševa teška i složena, jer na vrlo kratkoj distanci od svega 30-ak kilometara treba da se savlada visinska razlika od preko jednog kilometra.

“Trebalo je razviti trasu na jednom takvom terenu i s obzirom na njegove karakteristike, dobili smo izuzetno složenu dionicu autoputa, koja sadrži preko 38 kilometara tunelskih cijevi i 50 hiljada kvadrata mostovskih konstrukcija. S obzirom na to da je preko 60 odsto same trase u objektima, tunelima i mostovima, ona je prioritetna, jer je najteža u potezu Bar-Boljari”, kazao je Ulićević.

Autoput potreban Crnoj Gori

Ekonomski anlitičar Vasilije Kostić, smatra da se pitanje opravdanosti autoputa ne može posmatrati isključivo u kontekstu ekonomske isplativosti, ne umanjujući činjenicu da je neosporno da su postojala ozbiljna finansijska naprezanja i pritisak na finansijsku održivost.

On je naveo da će izgradnja tog kapitalnog infrastrukturnog putnog projekta suštinski uticati i mijenjati postojeću reginalnu neusklađenost u razvoju sjevera i juga.

“Postoji jedna elementarna regionalna neusklađenost u razvoju između sjevera i juga. Ako pogledamo sa tog aspekta vidjećemo da autoput tu situaciju može značajno da promijeni i da raspravljanje o autoputu u čisto kategorijama ekonomske isplativosti same ceste je neadekvatan pristup”, rekao je Kostić.

Izgradnja auto-puta je, kako je dodao, važan i neophodan preduslov ekonomskog rasta i prosperiteta svake države, pa time i Crne Gore.

Kostić smatra da pozivanje nekih od kritičara izgradnje auto-puta na mišljenja međunarodnih organizacija ne pije vodu, jer one na taj projekat gledaju imajući u vidu prvenstveno svoje interese i ciljeve.

“Oni imaju svoje ciljeve u smislu da imamo uravnotežene javne finansije, održive javne finansije i kreditni bonitet da ćemo sigurno vratiti njihova sredstva, što je njihov primaran interes. Naravno, oni zastupaju svoje interese, a mi bi trebalo da budemo svjesni naših potreba i interesa”, rekao je Kostić.

Auto-put je, kako je ocijenio, itekako potreban Crnoj Gori i on već proizvodi benefite.

“Cijena zemljišta na dijelu kuda prolazi auto-put je već promijenjena. Ako pogledate sa stanovišta dinamičnog razvoja crnogorskog turizma to je neka spona, čak i ova dionica koja je kraća napraviće ozbiljnu preporuku za razvoj turizma, i inače u svim anketama se pokazuje da turisti preferiraju sjever”, saopštio je Kostić.

Direktorica Monstata, Gordana Radojević, ocijenila je izgradnju auto-puta kao jedan od najvažnijih preduslova demografske integracije, odnosno međupovezanosti stanovništva sjevernog i ostalih regiona, ali i kao ne manje važan faktor ekonomske integracije ili ekonomskog rasta koji ima povratnu spregu pozitivnu na demografska kretanja.

“Teško da možemo očekivati neki dinamičniji ekonomski rast, bez obzira na izgradnju autoputa, ako prethodno nijesmo riješili problem interne migracije i ako nijesmo obezbijedili jedan od najvažnijih resursa stanovništvo”, navela je Radojević.

Ona zbog toga smatra da se projekat gradnje autoputa, kao i drugi koji se realizuju na sjeveru Crne Gore, mogu smatrati mjerama redistributivne demografsko populacione politike, koja ima za cilj zadržavanje stanovništva na sjeveru.

Upravo takvi infrastrukturni projekti utiču na, kako je zaključila, rješavanje problema interne migracije.

izvor: RTCG

Leave a Response