ENERGETIKA - IZVOĐENJEGRADSKI SISTEMI

Radovi na dalekovodima teku po planu

312views

Ekipe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) proteklih dana vrijedno su radile na području nikšićke i rožajske opštine, saopšteno je Dnevnim novinama iz kompanije.

Ipak, kako su dodali, svakodnevno se radi i u ostalim reonima države.

“U Regionu 1 koji obuhvata Nikšić i Plužine, planirani su radovi na rekonstrukciji DV Velimlje, čija je ukupna dužine preko 63 kilometra. Na njegovoj trasi nalazi se 29 trafostanica od kojih će se, prema planu, rekonstruisati njih 12 I zamijeniti oko 560 stubova”, rekli su u CEDIS-u.

U proteklom periodu na tom dalekovodu zabilježen je najveći broj ispada na godišnjem nivou, kada je Nikšić, što je bio dovoljno dobar razlog za distributere da otpočnu njegovu kompletnu revitalizaciju, čime će obezbijediti stabilnije i pouzdanije napajanje za oko 450 korisnika sistema.

“Sa pripremnim radovima počelo se krajem januara tekuće godine kada je urađen inspekcijski pregled DV mreže. Osim zamjene 560 dalekovodnih stubova, planirana je i zamijena AlFe užeta na oko 24 km DV kao i rekonstrukcija 12 trafostanica koje mu pripadaju. Dopremanje stubova i prosijecanje rastinja u trasi dalekovoda počelo je početkom jula, a ugradnja stubova krajem avgusta. Do sada je urađeno prosijecanje čitave trase dalekovodne mreže i zamijenjeno oko 350 stubova”, rekli su u CEDIS-u.

Kako su dodali, tokom aprila urađen je i inspekcijski pregled niskonaponske mreže Klenak Donji i planirano je da se zamijeni 250 niskonaponskih stubova i da se postavi 14 km SKS kabla umjesto AlFe užeta.

Radovi teku planiranom dinamikom i do kraja oktobra urađeno je prosijecanje trase i zamijenjeno oko 60 stubova.

“Za sada nije bilo problema pri realizaciji tog obimnog posla za koji je CEDIS izdvojio 1, 35 miliona eura. Do sada je utrošeno oko 318.000 eura, a završeno je skoro 24 odsto od plana. Završetak radova planiran je do 1. juna iduće godine”, naveli su u kompaniji.

Pričom idemo do Rožaja gdje su u toku sveobuhvatni radovi na 10 kV dalekovodu Biševo. Prepoznati problem na tom energetskom objektu unazad par godina opredjelili su ga za kompletnu revitalizaciju kako bi, mnogo bolje i kvalitetnije, zadovoljio potrebe preko 1450 korisnika.

“Dalekovod Biševo dug je oko 60 kilometara. Dijelom prolazi terenima pokrivenim visokim šumama i preko nepristupačnih terena pa je posao na njemu pravi izazov za naše ekipe, naročito u zimskim mjesecima kada su ta područja prekrivena snijegom i ledom. Radovi na njegovoj revitalizaciji počeli su sredinom avgusta tekuće godine a dosad je urađeno gotovo 40 odsto od ukupnog plana”, precizirali su u CEDIS-u.

Dalekovod će, kako su istakli, nakon radova biti mnogo stabilniji, jer su ugrađeni betonski i željeznorešetkasti stubovi. Prokrčen je kompleten dalekovod, a biće ugrađeno i nekoliko linijskih rastavljača koji pomažu u bržem pronalasku mjesta kvara.

“Za njegovu rekonstukciju opredijeljeno više od 2,2 miliona eura. Plan završetka kompletnih radova je sredina sljedeće godine”, rekli su u kompaniji.

Revitalizacijom mreže obuhvaćena je većina seoskog područja Crne Gore. Ono što je sigurno, kako kažu u kompaniji, jeste spremnost CEDIS-a da kroz buduće investiranje u revitalizaciju, adaptaciju i modernizaciju postojećih kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u svim crnogorskim opštinama elektrodistributivni sistem dovede do nivoa koji će svim korisnicima obezbijediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom.

Tokom naredne tri godine, CEDIS će u Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže, uložiti više od 50 miliona eura.

izvor: Dnevne novine

Leave a Response