ENERGETIKA - PROJEKTOVANJE

Razvoj obnovljivih izvora energije prioritet EPCG do 2030. godine

izvor: EPCG
545views

Elektroprivreda EPCG postala je “srebrni član’” Međunarodne asocijacije za hidroenergetiku IHA, kao nacionalna energetska kompanija u kategoriji do 2,000 megavati instalisanog hidroenergetskog kapaciteta u svom portfoliju, saopšteno je iz kompanije.

Prioritet razvoja EPCG do 2030. godine, kako su kazali njeni predstavnici,  biće obnovljivi izvori energije, prije svega energije sunca i vjetra u skladu sa energetskim i klimatskim politikama EU.

“Sa druge strane, hidroenergetika tj. izgradnja novih i rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata predstavljaju jedan od ključnih faktora energetske tranzicije. Kao odgovorna i moderna kompanija, vjerujemo da nove hidroenergetske projekte treba razvijati i njima upravljati na transparentan i održiv način. Strateški ciljevi razvoja EPCG su potpuno kompatibilni sa misijom Međunarodne asocijacije za hidroenergetiku u unapređenju kako održivog razvoja hidroenergetskog sektora nadogradnjom i razmjenom znanja o njenoj ulozi u sistemima obnovljive energije, tako i odgovornog upravljanja vodama i rješenjima koja će doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena”, istakli su u državnoj energetskoj kompaniji.

IHA je, kako su objasnili u EPCG, neprofitna organizacija čija je misija promocija principa održivog razvoja u oblasti hidroenergetike, njene uloge i značaja u sistemima obnovljivih izvora energije, rješenjima vezanim za borbu protiv klimatskih promjena i dostizanju ciljeva Pariškog sporazuma.

“IHA podržava tehnologije obnovljivih izvora energije u saradnji sa partnerima kao što su Međunarodna agencija za energiju, Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije, REN21, REN – Alijansa, Kampanja za 100 posto obnovljive izvore energije i Svjetski savjet za energetiku. Članovi IHA posluju u više od 120 zemalja širom svijeta. Neki od članova su Elektroprivreda Francuske-EDF, Elektroprivreda Portugala-EDP, AFRY Switzerland, ANDRITZ Hydro, Alpiq, China Three Gorges Corporation, Renewable Energy, Hydro-Québec, Itaipu Binacional, POWERCHINA, SNC Lavalin, Statkraft, Stucky, Sunhydro, KESH, Tractebel, Voith, Voltalia”, naveli su u državnoj energetskoj kompaniji.

izvor: CdM

Leave a Response