SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Saopštenje: Bar – Boljare najkompleksniji razvojni infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
434views
Senzacionalističko pisanje u vezi sa realizacijom projekta autoputa Bar-Boljare je postala redovna pojava kod jednog dijela crnogorskih medija, koja neodmjerenim i netačnim informacijama od nepouzdanih izvora, a samim tim neprofesionalnim pristupom poslu nastoje da preko realizacije projekta autoputa Bar-Boljare, vode dnevno politička nadmetanja, uporno pokušavajući da odrede metu.

Izgradnja autoputa Bar – Boljare je najkompleksniji razvojni infrastrukturni projekat u istoriji Crne Gore, čiju realizaciju, prema istraživanjima javnog mjenja, podržava velika većina građana.

Ponovo podsjećamo crnogorsku javnost da na realizaciji projekta autoputa Bar-Boljare nema krivca personifikovanog u bilo kojoj ličnosti, jer prva ideja o potrebi realizacije ovog projekta veže se čak za 1969. godinu, dok je 2008. godine rađen i Detaljni prostorni plan autoputa Bar-Boljare i idejni projekat za njegovu prioritetnu dionicu, a kako tokom pripreme, tako i tokom realizacije ovog projekta primat se davao stručnim mišljenjima, stavovima i preporukama, po čemu je ovaj projekat i do sada bio prepoznat, pa se ne može govoriti o propustima tokom njegove realizacije.

Realizacija na bazi Idejnog projekta je uobičajena pojava kod kapitalnih infrastrukturnih projekta, a samim Ugovorom o projektovanju i izgradnji prioritetne dionice Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare zaključenog 26.02.2014. godine jasno je definisana bila obaveza Izvođača radova da u potpunosti prouči Idejni projekat, crteže i sve prateće podatke i dokumentaciju koju mu je stavio na raspolaganje Investitor i da se potpuno uvjerio u njihovu potpunost ili suprotno od toga najkasnije do datuma potpisivanja Ugovora.

O postojanju naknadnih i nepredvidivih radova javnost je već upoznata. Sistem vodosnabdijevanja i sistem napajanja električnom energijom nije namijenjen samo za potrebe autoputa Bar-Boljare, već i za potrebe naselja koje mu gravitiraju, odnosno za privredno-turistički razvoj sjevernog dijela Crne Gore. Kada je riječ o izgradnji sistema za napajanje električnom energijom, ističemo i da će kasniju otplatu kreditnih sredstava za njegovu izgradnju i upravljanje izgrađenom elektro-energetskom infrastrukturom, shodno Zakonu o energetici, preuzeti Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

Sa mogućnošću pojave naknadnih i nepredvidivih radova se računalo i prilikom zaključivanja Ugovora o projektovanju i izgradnji, za čiju realizaciju je i Ugovorom iz 2014. godine predviđena okvirna suma od 10% u odnosu na ugovorenu vrijednost radova, odnosno iznos od 80.957.735,61 €. U toku su relevantne ugovorne procedure u vezi sa realizacijom naknadnih i nepredvidivih radova, i po čijem okončanju će javnost biti upoznata sa detaljima. Ako imamo u vidu da je vrijednost ugovorenih radova 809.577.356,14 €, a da je okvirna suma predviđena za realizaciju naknadnih i nepredvidivih radova 80.957.735,61 €, dolazimo do vrijednosti od 890.535.091,75 €, kao vrijednosti izgradnje prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, što je svakako značajno niži iznos u odnosu na onaj sa kojim se špekuliše u pojedinim crnogorskim medijima.

Na osnovu prethodno navedenog, podsjećamo građane Crne Gore, kao krajnjeg Investitora i korisnika projekta, da u njegovoj realizaciji nema zaboravljenih radova, i da tendeciozna pisanja dijela crnogorske javnosti nisu ni u interesu samog Projekta i pozitivnog predstavljanja Crne Gore domaćoj i međunarodnoj javnosti, niti na liniji izgradnje društva koje bi trebalo da podstiče dobronamjerni, konstruktivni i argumentovani dijalog, koji neće biti sredstvo za političke manipulacije.

https://www.youtube.com/watch?v=bumHH79kBpA

Leave a Response