GRADSKI SISTEMIPLANIRANJE PROSTORA

U Donjem Štoju će se graditi ekskluzivni turistički rizort

377views

Vlada Crne Gore izdala je urbanističko-tehničke uslove (UTU) podgoričkoj kompaniji “Normal Company” za gradnju hotela ili ekskluzivnog rizorta, od najmanje 150 ležajeva, na 14 katastarskih parcela u Donjem Štoju kod Ulcinja, pišu Dnevne novine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, list nepokretnosti 3998 Prepis KO Donji Štoj, pomenute parcele su svojina kompanije „HoldCO EAST” koju zastupa “Normal Company” Lokacija se nalazi u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje (PPPNOP).

Zanimljivo je da su izdati urbanističko-tehnički uslovi znatno stroži od onih izdatih Luštici development, jer sadrže mjere za smanjenje seizmičkog rizika, rizika zbog vjetra, ali i daju se preporuke za izgled novih objekata.

U sadržajnom smislu, kako se navodi u UTU, preporuke za inženjerske i druge mjere za smanjenje seizmičkog rizika, obuhvataju mjere koje se odnose na seizmičke i geotehničke uslove, konstruktivni sistem objekta, kao i vrste građevinskog materijala.

“Saglasno višegodišnjem domaćem i svjetskom iskustvu u projektovanju seizmički otpornih konstrukcija, generano su izdiferencirane načelne preporuke za obezbjeđenje sigurnosti objekata u uslovima dejstva snažnih zemljotresa”, navodi se u urbanističko-tehničkim uslovima.

Tu su, prije svega, zaštita ljudskih života kao minimalni stepen sigurnosti kod seizmički sigurnog projektovanja, zaštita od djelimičnog ili totalnog oštećenja konstrukcija za vrlo jaka seizmična dejstva i minimalna oštećenja za slabija i umjereno jaka seizmička dejstva.

“Ovim propisima trebalo bi obuhvatiti sve potrebne mjere za kontrolu hazarda i vulnerabiliteta, pri čemu će se definisati najadekvatniji standardi i pravila kako za građevinsko projektovanje tako i za urbanističko planiranje i projektovanje. U ovom pogledu naročito”, precizira se u UTU.

Dokumentom su date i preporuke za budući izled rizorta ili hotela. Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni.

“Slijedeći savremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom”, navodi se u Uslovima.

Zelenilo u okviru turističkih objekata je takođe veoma značajan element turističke ponude koja ukazuje na reprezentativnost i kvalitet usluga, pored ekoloških funkcija i obezbjeđivanja prijatnog prirodnog okruženja za turiste.

“Planirati njihovu rekonstrukciju i revitalizaciju uz poštovanje svih pravila uređenja prostora koji će posjetiocima omogućiti ugođaj”, dodaje se.

U cilju zaštite od štetnog uticaja jakih vjetrova potrebno je pri planiranju i projektovanju voditi računa o pravilnom lociranju objekata u odnosu na pravac dominantnih vjetrova ili van njihovog uticaja.

“Sjeveroistočne padine Rumije su visoko ranjive, a oblast od Sutomora do Ulcinja i prema Vladimiru je uglavnom srednje ranjiva na olujne vjetrove”, objašnjava se u UTU.

U uslovima postojeće klime, čije su razlike u odnosu na klimatološku normalu 1961-1990, ukupni uticaj suše, šumskih požara, jakih kiša i olujnih vjetrova se u prosjeku kreće u granicama od 3-5.

“To znači da je ranjivost regiona Primorja na ove meteorološke hazarde u domenu srednje do veoma visoke vrijednosti. Smanjivanje ranjivosti zahtijevalo bi smanjivanje izloženosti ili osjetljivosti primjenom posebnih mjera ili povećanjem adaptivnog kapaciteta”, zaključuje se u izdatim Uslovima.

Postojeća namjena ovih prostora je opšte kategorije.

Predmetna lokacija ima namjenu poljoprivredne površine, oranice, bašte, voćnjaci, vinogradi, maslinjaci, pašnjaci, livade, trstici, bare, močvare i dr.

 

izvor: Dnevne novine

Leave a Response