ENERGETIKA - IZVOĐENJE

U hercegnovsku distributivnu mrežu uloženo više od 4,4 miliona eura

635views

U hercegnovsku elektrodistributvnu mrežu i objekte uloženo je više od 4,4 miliona eura tokom protekle četiri godine, saopšteno je Dnevnim novinama u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS).

Od toga je, kako su kazali, oko 1,8 miliona opredijeljeno za unapređenja sistema mjerenja električne energije.

“Na području Herceg Novog ugrađeno je više od 26.000 novih, multifunkcionalnih brojila, čime je daljinskim očitavanjem i kontrolom potrošnjepokriveno više od 84 odsto konzuma U okviru AMM projekta su, osim ugradnje “pametnih” brojila i izmještanja mjernih mjesta iz objekata korisnika, rekonstruisane i niskonaponske mreže”, naveli su u CEDIS-u, dodajući da je u trećoj fazi rekonstruisana 31 trafostanica.

Predstavnici CEDIS-a su kazali da su tokom protekle četiri godine za pojedinačna investiciona ulaganja izdvojili više od 1,76 miliona eura.

Kako su objasnili, time moraju stvoriti uslove koji će omogućiti pouzdanu i kvalitetnu distribuciju električne energije.

“U primarnu mrežu uloženo je skoro 12 miliona eura, dok je u sekundarnu uloženo više od 232.000 eura. U uzemljenje neutralne tačke 35 kV mreže “Herceg Novi” i 10 kV mreže “Igalo” uloženo je više od 330.000″, precizirali su u kompaniji.

Kada je riječ o najznačajnijoj investiciji na primarnoj mreži, u CEDIS-u navode da je to izgradnja dalekovoda 35 kV na dionici između TS 35A0 “Kumbor”TS 35/10 “Klinci”, vrijednosti veće od 774.000, zamjena transformatora u TS 35/10 kV “Topla” i “Bijela”, vrijednosti 212.000 eura.

“Završena je i zamjena užeta na dalekovodu 35 k V TS 110/35kV “Podi” TS 35/10kV “Topla” kompozitnim užetom veće propusne moći dok je na DV 35 kV “Kumbor Podi” zamijenjeno bakarno uže presjeka 50 mm2 sa aluminijskim većeg presjeka. Vrijednost ove dvije investicije je veća od 213.000 eura”, kazali su u CEDIS-u, dodajući da je prošle godine počela realizacija 27 investicionih projekata.

Prošle godine je počela i rekonstrukcija tafostanice 35/10 kV “Kumbor”. Taj projekat podrazumijeva građevinsku rekonstrukciju postojećegobjekta trafostanice, zamjenu kompletnog 35kV i 10kV postrojenja, kao i ugradnju transformatora.

“Ovo je najznačajni projekat koji se trenutno realizuje u hercegnovskoj opštini, a koj i će omogućiti da kvalitet i pouzdanost u napajanju električnom energijom bude na značajno višem nivou. Pored toga, doći će i do relaksacije kompletnog sistema naročito u periodu ljetnjeg opterećenja”, objasnili su u CEDIS-u, dodajući da je ta investicija  neophodan infrastrukturni preduslov za valorizaciju Kumbora, koje je prepoznato kao prestižna turistička lokacija.

Rekonstrukcijom “Kumbora”, kako su rekli, otvara se i mogućnost za dalji razvoj mreže i priključenje novih korisnika.

Vrijednost tog ulaganja je oko 1,8 miliona eura. CEDIS je za ovu godinu obezbijedio 287.000 eura za realizaciju sedam investicionih projekata.

CEDIS i u Herceg Novom, kao i u drugim opštinama, nailazi na probleme u realizaciji investicija, a koji se odnose na prostorno plansku dokumentaciju, imovinsko-pravne odnose i procedure javnih nabavki. U kompaniji kažu i da veliki problem prilikom održavanja mreže i objekata imaju zbog nelegalne gradnje i izvođenja radova bez konsultacija i dobijanja katastra instalacija.

“Česti su razlozi nestanka električne energije zbog oštećenja mreže i objekata prilikom izvođenja radova od strane trećih lica. Pored toga, veliki problem nam predstavlja i nelegalna gradnja kod održavanja mreže i objekata, ali i otklanjanje kvarova, pa je u takvim situacijama našim ekipama otežan rad. Sve to utiče na vrijeme saniranja kvarova i stvaranja uslova za urednu isporuku električne energije”, ukazali su u CEDIS-u.

Na opterećenost mreže, kako su naveli, utiče i neracionalno korišćenje klima uređaja.

“Prilikom gradnje objekata i izdavanja saglasnosti nijesu bila predviđena ovolika opterećenja koja utiču na kvalitet isporuke električne energije, što često dovodi do kratkih prekida u napajanju. Stoga, apelujemo na korisnike da usklade potrošnju shodno propisima”, istakli su u kompaniji.

Oni poručuju da će nastaviti da ulažu u Herceg Novi, jer im je cilj veća stabilnost i kvalitet u isporuci električne energije.

“Jasno smo postavili ciljeve za naredni period koji se odnose na smanjenje gubitaka, povećanje stepana pouzdanosti u isporuci električne energije i modernizaciji mreže i objekata”, zaključili su u CEDIS-u.

PRIPEME I ZA LJETNJU SEZONU

U CEDIS-u ističu da njihove ekipe redovno obilaze mrežu i objekte, radi preventivnog održavanja, posebno u cilju pripeme pred ljetnju turističku sezonu.

Predstavnici kompanije su naveli i da su do kraja prošle godine, kroz projekat revitalizacije srednjenaposnske i niskonaponske mreže, uložili više od 617.000 eura.

“Revitalizovan je dalekovod 10 kV “Kamenovo”, dugačak oko 29 kilometara, sa kojeg se napajaju 444 mjerna mjesta. Revitalizacijom niskonaponske mreže zamijenjena su i 142 stuba sa pratećom opremom i 15 trafostanica. Naši elektromonteri su nastavili i ove godine sa Projektom revitalizacije pa se kraju privode radovi na dalekovodu “Travunija” sa kojeg se napaja oko 1.600 mjernih mjesta u Sutorini”, naveli su u CEDIS-u.

Nakon toga, kako su dodali, radiće se revitalizacija dalekovoda “Hotel Park”, sa kojeg sa napaja oko 600 mjernih mjesta na području od Kamenara do Đurića.

“Elektoromonteri ove godine će raditi i na revitalizaciji niskonaponskih mreža “Podi Matkovići”, “Podi Jačeglav”, “Žvinje”, “Norveško naselje”, “Mrkovi”, kao i trafostanica “Podi 1”, “Sasovići 1”, “Nakićenovići”, “Žvinje”, “Mojdež”. Planirana je i zamjena transformatora u trafostanicama “Španjola”, “Golubjera” i “Šušćepan”.

Izvor: Dnevne novine