ENERGETIKA - IZVOĐENJE

U nikšićku distributivnu mrežu uloženo više od sedam miliona

Foto: CEDIS
561views

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CED1S) uložio je u protekle četiri godine više od 7,2 miliona eura u nikšićku distributivnu mrežu, saopštili su Dnevnim novinama predstavnici te kompanije.

Od toga iznosa, kako su naveli, oko 1,75 miliona eura je izdvojeno za ugradnju novih, elektronskih brojila i rekonstrukciju niskonaponske mreže.

“Na području Nikšića ugrađeno je više od 29.000 elektronskih brojila, čime je u sistem daljinskog mjerenja uključeno više od 86 odsto konzuma”, precizirali su u CEDlS-u, dodajući da je unapređenje sistema mjerenja, pored zamjene starih brojila savremenim i izmještanja mjernih mjesta, obuhvatio aktivnosti na i rekonstrukciji niskonaponske mreže.

Tokom treće faze projekta, kako su kazali, rekonstruisano je 28 trafostanica.

U CEDlS-u su istakli da je to doprinijelo značajnom smanjenju gubitaka električne energije u distributivnom sistemu.

“Tako su gubici na distributivnoj mreži u Nikšiću tokom posljednjih deset godina smanjeni za više od osam odsto”, rekli su predstavnici CEDIS-a.

Kako su istakli, od 2017. do 2020. godine, kroz pojedinačna ulaganja investirali su 1,4 miliona, dok se u revitalizaciju mreže i objekata uložilo oko 3,28 miliona eura.

“Za nove transformatore u trafostanicama “Brezna”, “Unač” i “Vilusi” izdvojeno je više od 111.650 eura. Za izgradnju reklozera sa tri sekcionera sa SCADA sistemom na dalekovodu “Duklo” je izdvojeno skoro 102.000 eura. Više od 128.300 eura uložili smo u izgradnju trafostanice u Njegoševoj ulici sa priključnim kablom. Za rekonstrukciju dalekovoda “Grahovo Trešnjevo” utrošeno je skoro 64.000 eura”, precizirali su u CEDIS-u.

Prema njihovim riječima, nastoje i da ostvare svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima, predstavnicima lokalnih samouprava i nadležnih institucija kako bi na vrijeme stvorili planske i regulatorne preduslove za realizaciju investicija.

“Međutim, postoje problemi na koje nailazimo u praksi, a koji usporavaju realizaciju investicionih projekata u planiranim vremenskim okvirima, a odnose se na prostorao-planska dokumenta, imovinsko-pravne odnose i procedure javnih nabavki. Tako imamo situacije da pojedini objekti koje je potrebno izgraditi ili rekonstruisati ni jesu obuhvaćeni prostorno planskom dokumentacijom, a njihova izmjena zbog poznatih procedura dugo traje”, ukazali su u CEDIS-u.

Kako su naveli, postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, koji shodno propisima traje 232 dana, u praksi je mnogo duži.

“Česte su i dugotrajne procedure javnih nabavki, posebno kada se pokrenu žalbeni postupci. Sve to utiče na vrijeme izgradnje ili rekonstrukcije. U praksi smo imali slučajeve da postupci odobravanja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i javnih nabavki traju pet ili šest puta duže u odnosu na vrijeme potrebno za samu izgradnju ili rekonstrukciju energetskog objekta”, rekli su u CEDIS-u.

Od deset investicija koje su u toku, predstavnici CEDIS-a izdvajaju nastavak projekta po principu “Ključ u ruke”, na 10 kV postrojenju u trafostanici 110/10 kV “Kličevo”, čija je vrijednost 1,15 miliona eura.

“Značajno je pomenuti i izgrad nju trafostan ice35/10kV “Duklo” čija je vrijednost veća od dva miliona eura. Ove godine počela je i izgradnja trafostanice “Stara varoš”, rekonstrukcija niskonaponske mreže “Parking Dom revolucije” kao i rekonstrukcija nekoliko 10/0.4 kV trafostanica. Za investicije koje su u toku opredijeljeno je oko 140.000 eura”, kazali su u CEDIS-u.

Kako su dodali, u Nikšiću su revitalizovani 10 kV dalekovodi “Grahovo”, “Velimlje”, “Lipova Ravan”, “Kneževići”, “Babići”, “Miljkovać” “Povija”, “Vilusi” i “Liverovići”. Vrijednost koja je opredijeljena za taj posao je oko 1,6 miliona eura.

“Ekipe su završile i pripadajuće niskonaponske mreže i stubne trafostanice tih dalekovoda, pa je ukupna vrijednost projekta revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže u Nikšiču iznosila skoro 3,3 miliona eura”, kazali su predstavnici CEDIS-a.

Oni su rekli i da nikšićki elektromonteri redovno održavaju mrežu i objekte, ali reaguju i prilikom prekida u napajanju. Stoga, u protekle četi ri godine za redovno održavanje i rješavanje havarija, kao i za održavanje mreže po zahtjevima korisnika, uloženo je više od 870.000 eura.

“Dosadašnje aktivnosti dale su dobre rezultate, jer su već vidljivi pozitivni trendovi u svim aspektima elektrodistribu ti vnog sistema, lstrajni smo u nastojanju da realizujemo najviše standarde kvaliteta u napajanju za svakog korisnika u gradu pod Trebjesom” zaključili su u CEDIS-u.