GRADSKI SISTEMIPLANIRANJE PROSTORASAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

U toku završni radovi na pasareli u Mojkovcu

Uprava javnih radova
383views
Izgradnja pasarele u Mojkovcu, preko magistralnog puta Podgorica-Bijelo Polje, u koju su Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova investirale oko 2,2 miliona eura, u završnoj je fazi.
Rije je o značajnom projektu u cilju valorizacije prostora nekadašnjeg jalovišta kao sportsko-rekreativne zone. Pasarela će omogućiti bezbjedniju i efikasniju vezu centra grada sa budućim sportskim sadržajima, a biće prilagođena kako pješacima, tako i biciklistima i osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Širina mosta preko magistrale je sedam metara, a njegova ukupna dužina iznosi 62,65 metara. Silazna rampa je širine pet metara i dužine 176,66 metara. Kružni dio pasarele sadržaće “zeleni trg” sa podnim fontanama, lift nosivosti osam osoba, rasvjetu i drvene klupe.
Završeni su kompletni radovi u okviru prve faze, koji su obuhvatili izradu armirano-betonske konstrukcije mosta i spiralne rampe, dio instalacija jake struje, vodovoda i kanalizacije, betoniranje temelja, zidova, ploča podnih fontana, kaskadnih žardinjera, ugradnju kamene podloge, obradu fasadnih zidova.
U okviru druge faze, za koju se očekuje da će biti završena do kraja godine, preostalo je postavljanje nadstrešice na mostu, instaliranje lifta i uređenje terena, nakon čega će biti sproveden postupak tehničkog prijema objekta.
Na prostoru bivšeg jalovišta Uprava javnih radova je tokom protekle godine realizovala i projekat izgradnje pratećih sadržaja, koji su obuhvatili pješačke staze sa rasvjetom i klupama, u vrijednosti od 154.300 eura.
UPRAVA JAVNIH RADOVA

Leave a Response