UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Unaprijediti saradnju sa korisničkim institucijama i kvalitet tehničke dokumentacije

Foto: Uprava javnih radova
571views
Unapređenje saradnje između korisničkih institucija, ministarstava i Uprave javnih radova, kao i podizane kvaliteta tehničke dokumentacije pripremljene od strane korisnika, bile su glavne teme sastanka koji su direktor Uprave javnih radova, mr Boro Lučić, i pomoćnica direktora, Milica Bakić, održali sa predstavnicima ministarstava kapitalnih investicija, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, unutrašnjih poslova i prosvjete, nauke, kulture i sporta.
Predstavnici korisničkih institucija su tokom sastanka iskazali načelnu saglasnost na tekst ugovora vezano za realizaciju projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta.
Istaknuto je da je u toku izrada radnih sporazuma za programe IPA 2018, kojima se definišu obaveze svih institucija u fazi pripreme, ugovaranja i sprovođenja projekata.
Učesnici sastanka su naglasili da je organizovanje ovakvih konstruktivnih razgovora veoma korisno, te da je takvu praksu neophodno nastaviti i u narednom periodu, u cilju efikasnije pripreme i realizacije projekata.