SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJEVODNI SISTEMI

Za sistem vodosnabdijevanja oko 14 miliona

RTCG
422views

Vlada je na utvrdila dokument koji se odnosi na izgradnju sistema za vodosnabdijevanje na dionici autoputa Smokovac – Mateševo, što će koštati oko 14 miliona eura.

Vlada je ovlastila Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva, da, u ime Vlade, sa kompanijom CRBC, izvođačem radova, potpiše Prilog 4 Ugovora.

“Dokumentom je utvrđeno da će vrijednost naknadnih radova na projektu vodosnabdijevanja iznositi 14.203.431 eura (bez PDV-a), kao i da se taj iznos smatra dijelom Okvirne sume definisane Ugovorom, koja iznosi 10 odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji. Takođe, konstatovano je da vremenski uticaj ovih radova nema direktne implikacije na novi rok za završetak ukupnih radova, koji ostaje nepromijenjen – do 30. septembra 2020.”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je donijela i Uredbu o dopuni uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samoprave.

„Dopunom je utvrđeno da se poslovi državne uprave iz nadležnosti Ministarstva, koji se odnose na izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, povjeravaju opštinama Budva i Tuzi“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će primjena tog propisa omogućiti investitorima da ostvare prava za izdavanje potrebne dokumentacije na nivou lokalnih samouprava.

Vlada je usvojila i Informaciju o refinansiranju i reprogramiranju kreditnih obaveza Opštine Plav i prihvatila Aneks Ugovora o cesiji.

Navodi se da je prilikom predstavljanja Informacije navedeno je da se predlaže smanjenje kamatne stope i prolongiranje roka otplate kredita sa dvije na četiri godine, čime bi se smanjilo mjesečno opterećenje budžeta Opštine.

„Imajući u vidu da ovo ne predstavlja novo zaduženje, već samo smanjenje mjesečnih opterećenja po osnovu kreditnih obaveza, Vlada je dala saglasnost na refinansiranje i reprogramiranje kreditnih obaveza Opštine Plav“, kaže se u saopštenju.

 

izvor: RTCG

Leave a Response