SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJE

Zabjelo dobija još jednu modernu saobraćajnicu

Foto: Ilustracija (Arhiva/PG Biro)
324views

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je javni poziv za rekonstrukciju Ulice Dušana Milutinovića na Zabjelu, za koju je Glavni grad opredijelio 450.000 eura.

Postojeća saobraćajnica je asfaltna ulica, širine tri i po do pet i po metara sa izvedenim priključcima za induvidualne parcele.

“U skladu sa DUP-ovima, saobraćajnica je projektovana kao dvosmjerna sa dvije saobraćajne trake širine po tri metra i obostranim trotoarom širine 1,5 metara. Dužina saobraćajnice je 436 metara, od Ulice AVNOJ-a do Ulice Steva Boljevića. Sa obije strane ulice, na mjestima prilaza postojećim objektima projektovani su oboreni ivičnjaci”, navode iz Glavnog hrada.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja hidrotehničkih instalacija, javna rasvjeta, zaštita i polaganje 10kV kablova, kablovska kanalizacija za buduće energetske vodove i tk kanalaizacija.

izvor: RTCG