SAOBRAĆAJ - IZVOĐENJESAOBRAĆAJ - PROJEKTOVANJE

Završeno 92 odsto auto-puta, još nema aneksa ugovora

Most Moračica
528views

Na osnovu podataka nadzornog organa procjenjuje se da je do sada završeno 92 odsto radova na prioritetnoj dionici auto-puta Bar – Boljare, saopštio je Pobjedi direktor poslovne jedinice Monteputa za upravljanje projektom auto-puta Goran Vujović. On je procijenio da bi radovi mogli biti završeni do kraja ljeta ili eventualno tokom jeseni naredne godine. Ističe da je pandemija uslovila kašnjenje izgradnje, ali i organizacija izvođača radova kineske kompanije CRBC. Još se ne zna kad će biti potpisan novi aneks ugovora kojim bi se precizirao novi datum završetka posla, jer nadzorni organ još nije odlučio o zahtjevu CRBC.

“Novi aneks će biti definisan tek nakon što nadzorni organ odluči o opravdanosti zahtjeva izvođača za produžetak roka u vezi pojave korona virusa. U toku je detaljna analiza tog zahtjeva. Uskoro, kako je i ugovorom definisano, očekujemo zauzimanje konačnog stava po ovom pitanju, prvo nadzornog organa a zatim i investitora (Vlade)”, rekao je Vujović Pobjedi.

CRBC je ranije tražio produženje roka i za dodatna plaćanja.

Rok za završetak radova istekao je 30. septembra. Taj rok je bio definisan aneksom ugovora iz maja prošle godine. Podsjećamo da je nadzorni organ francusko-italijanski konzorcijum Ingerop – Geodata.

Vujović nije nezadovoljan ovogodišnjom dinamikom radova na auto-putu, kad se uzme u obzir kompleksna epidemiološka situacija.

“U normalnim uslovima bismo očekivali mnogo bolju dinamiku”, izjavio je Vujović i podsjetio da se u prvoj polovini godine kineski radnici nijesu mogli vratiti zbog epidemije i počeli su stizati tek u junu.

“Do tog perioda rađeno je na dionicama na kojima su angažovani podizvođači iz Crne Gore, a na ostalim dionicama veoma usporeno. Od povratka kineskih radnika, a zbog neuobičajeno povoljnih vremenskih uslova za ovo doba godine, intenzivirani su radovi na svim djelovima prioritetne dionice”, naglasio je Vujović i dodao da, uzevši u obzir situaciju sa pandemijom, nije jednostavno precizirati datum završetka radova na prioritetnoj dionici.

“Procjenjuje da bi se radovi na prioritetnoj dionici mogli završiti do kraja ljeta, eventualno tokom jeseni naredne godine”, kazao je Vujović.

Podsjetio je da je kašnjenje u izradi glavnog projekta izazvano prvobitnim nesnalaženjem CRBC-a vezano za domaće propise i procedure, uslovilo kašnjenje početka izvođenja radova u startu. Potom su uslijedile česte naknadne izmjene glavnog projekta, izazvane stanjem na terenu i složenim uslovima, nakon prvobitnog odobrenja, koje su podrazumijevale i ponovnu reviziju dokumentacije, bilo nadzornog organa, bilo Državne komisije za reviziju.

“Razlog za kašnjenje je i prolongiranje mobilizacije radne snage od strane CRBC-a i na samom početku, a i u toku projekta, spora reakcija izvođača, odnosno neblagovremeno postupanje po nalozima koje je izdavao nadzorni organ po raznim stavkama vezanim za izgradnju, kao i nesnalaženje CRBC-a u zahtjevnim geološkim uslovima tokom gradnje i neadekvatna mobilizacija radne snage tokom izvođenja radova”, naveo je Vujović.

Podsjetio je da je na kašnjenje radova uticala i procedura ugovaranja naknadnih radova, odnosno prve faze petlje Smokovac, vodosnabdijevanja i napajanja auto-puta električnom energijom.

“Izvjesno je da je situacija izazvana pandemijom uslovila kašnjenje, ali je pored toga na to uticala i organizacija CRBC, tako da je izgubljeno dragocjeno vrijeme, s obzirom na to da su se radovi na gradilištu odvijali u otežanim u uslovima”, saopštio je Vujović.

Naveo je da je završen proboj i betoniranje sekundarne obloge na svih 16 tunela, ukupne dužine 35.482 metara. U tunelima je u toklu ugradnja elektro-mašinske opreme i instalacija, kao i izgradnja kolovozne konstrukcije. Realizovano je 99 odsto rasponske konstrukcije svih mostova, osim na mostu Uvač 4, na kome je preostalo da se izbetonira još jedan raspon. Na svim mostovima u toku je postavljanje AB zaštitne ograde, a na pojedinim mostovima su montirane dilatacione spojnice. U toku je hidroizolacija kolovozne ploče i asfalterski radovi.

Do sada je na otvorenoj trasi izvedeno 80 odsto radova (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje i kolovozna konstrukcija).

“Na otvorenoj trasi završeno je 98 odsto zemljanih radova. Na pojedinim dejlovima preostala je zaštita kosina usjeka, sa akcentom na djelove 3 i 4 (druga polovina dionice). Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija, koja je rađena na auto-putu, završeni su na prvoj polovini u cjelosti. Sa magistralnog puta vidljiv je zid kod benzinske pumpe na Smokovcu”, saopštio je Vujović i dodao da se procjenjuje da je na djelovima 3 i 4 stepen gotovosti 97, odnosno 93 odsto na dijelu 4.

“Zbog neoubičajeno lijepog vremena za ovo doba godine izgradnja kolovozne konstrukcije se odvijala tokom cijelog novembra. Od tri sloja asfalta dužine po 82 km u oba pravca, završeno je 38 km prvog i 30 km drugog sloja”, precizirao je Vujović.

Na svih šest tunela prve dvije dionice završena su dva sloja asfalta u obije cijevi.

“Na asfaltu je rađeno i na dijelu 3, tako da je upravo ovih dana urađen prvi sloj asfalta u tunelu Kosman u lijevoj cijevi, koji predstavlja najduži tunel na dijelu 3”, rekao je Vujović.

Do sada je završeno 60 odsto elektromašinskih instalacija, čija dinamika zavisi od stepena završenosti građevinskih radova na objektima auto-puta.

Prvobitni rok za završetak prioritetne dionice auto-puta je bio 11. maj prošle godine.
Ugovorena vrijednost izgradnje iznosila je 809 miliona, a sa naknadnim radovima dostiže 895 miliona eura.

Završeno 78 odsto vodovoda i 81 odsto struje

Govoreći o izvršenosti naknadno ugovorenih radova, Vujović je saopštio da je prva faza petlje Smokovac završena 82 odsto. Prema njegovim riječima, završeno je oko 78 odsto tranzitnog vodovoda duž trase auto-puta.

“Radovi na izradi kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom su na nivou od oko 81 odsto”, precizirao je Vujović.

Na gradilištu 1.456 radnika

Vujović je naveo da je na gradilištu auto-puta na kraju oktobra bilo angažovano 1.456 radnika.

“S obzirom na radove koji su se izvodili tokom cijelog novembra, smatramo da je broj radnika bio zadovoljavajući. Kako smo na pragu zime, taj broj će se smanjivati u skladu sa pogoršanjem vremenskih uslova”, kazao je Vujović.

Iz Kine je 827 radnika, dok još 102 crnogorska i državljani okolnih zemalja rade za kinesku kompaniju. Podizvođači su angažovali 527 radnika.

Vlada je do sada izdala 113 prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača i 108 dopuna prethodno izdatih saglasnosti, te je bilo angažovano 100 kompanija iz Crne Gore.

izvor: Pobjeda

Leave a Response