PLANIRANJE PROSTORA

Završetak strateškog plana Eko kultura obale Bara 2000 – 2020

405views

Strateški plan „Eko kultura obale Bara”, 2000-2020. realizuje se od 24. novembra 2000. godine, sa idejom da se završi 24. novembra 2020. godine. Realizuje se kroz operativni inicijalni klaster projekat „Ekološko uređenje priobalnog pojasa Opštine Bar”. Prefiks „inicijalni” zadržao je svih ovih 20 godina, jer još uvijek nije ozvaničen u programima niti obuhvaćen budžetom Opštine Bar, iako je preko 8.000 sugrađana svih socio-uzrasnih kategorija stanovništva učestvovalo u masovnim ekološkim akcijama na uređenju Bara, da Bar bude ljepši i prosperitetniji.

Dominantni cilj ovog plana je zaštita i inapređenje životne sredine, podizanje ekološke svijesti i kultura odnosa prema životnoj sredini, da se eliminišu sve crne ekološke tačke, da se saniraju zagađenja i otpadne vode koje se „integralno” – neprečišćene ulivaju u priobalni pojas. Da se uradi revizija DUP-a Šušanj i da se na lokalitetu „Kampa” izgrade otvoreni i zatvoreni olimpijski bazen sa skakaonicom, rekreativni poligoni i da se prošire parking prostori, koji će promijeniti izgled „Kampa” najvećeg izvora zaraze, ruglo Bara, na sam ulazak u centar Bara.

Da se urade zaštitni podvodni zidovi za sprečavanje dalje erozije većih plaža. Da se reguliše ušće korita rijeke „Željeznice” i da se sa obje strane urade šetališta i oplemene zimzelenim visokostablašicama medirteranskog tipa. Da se dovede voda u Rekreativni park „Šumice”, kao elemantarna humana potreba svih korisnika, a posbno u situaciji pandemije COVID-19, a takođe i mogućnost navodnjavanja mladih zasada borova. Da se uvede rasvjeta u RP „Šumice” čime će se elminisati doba dana kao limitirajući faktor korišćenja. Da se urede plaže od Topolice do Šušanja, da se prestrukturira krupna kamena granulacija na plaži Šušanj, da se uradi zaštitni zid, ne za borovu šumu nego za „ostatke” borove šume, a sve to i još puno toga, da Bar bude ljepši, da se podigne nivo kvaliteta eko-estetskog ambijenta i da se podigne rejting Bara kao prestižne turističke destinacije.

Pored ostalih aktivnosti, za kompleks Sportsko-rekreativni centar Bar, urađen je segment „Zeleni plan 1000”, kojim je predviđena sadnja 1.000 stabala zimzelenih visokostablađica mediteranskog tipa. Sadili su kanarske i lepezaste palme, borova, pitome rogače, bagreme i sa posebnom pažnjom „Mlade maslinjake djece Bara”, posvećene djeci i budućim generacijama Bara i ekološke države Crne Gore, zasađenih na 36 lokaliteta na području Opštine Bar sa 819 maslina.

Serije masovnih ekoloških akcija, neophodnih i neodložnih ekoloških održavanja u 2020.godini, trebalo je da počnu od Dana maslina Bara 8. marta, da nastave 22. aprila od Dana planete Zemlje, 05. juna od Svjetskog dana zaštite životne sredine, 19. septembra Svjetskog dana čišćenja obala i da završe 24. novembra u „EKO DANU” Opštine Bar 24.novembra. Međutim, u situaciji COVID-19, autor i koordinator realizacije ekoloških projekata mr sci Miodrag Banović, da bi izbjegao rizik od moguće zaraze, bio je prinuđen da otkaže ekološke akcije sa masovnim učešćem građana, a posebno zato što obuhvataju veliki broj djece i školske omladine. Ostao je sa prijateljima, sa kojima su sačuvani zasadi koji uljepšavaju Bar.

Trebalo je da završe Plan 24. novembra 2020. godine, ali zbog objektivnih razloga, završetak je pomjeren za mjesec dana. Aktuelnom akcijom iskopa osnova za revitalizaciju maslina uništenih od strane nesavjesnih građana/ki na kompleksu Sportsko-rekreativni centar Bar na tri lokaliteta, u Aveniji „Masline prijateljstva”, u Drvoredu „Đačkih maslina” i u Parku „Maslina i rogača”, počeli su završne aktivnosti na održavanju „Mladih maslinjaka djece Bara” i revrealizaciji uništenih maslina.

I pored toga što je COVID-19 blokirao veliki broj razvojnih projekata, ne može ih blokirati i zaustaviti u održavanju “Mladih maslinjaka djece Bara”, koje moraju sačuvati za našu djecu i buduće generacije, da budu vječni, kao „Stara maslina„ na Mirovici koja traje već 2250 godine, a trajaće i dalje.

Izvor: CdM

Leave a Response